“กรุงศรี ออโต้” เสริมวินัยการออมแก่เยาวชนโลกเงียบ สานต่อโครงการฯ ปีที่ 2 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี

กรุงศรี ออโต้” เสริมวินัยการออมแก่เยาวชนโลกเงียบ

สานต่อโครงการฯ ปีที่ 2 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอดโครงการ “กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน” เป็นปีที่ 2 โดยเริ่มจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายผู้บกพร่องทางการได้ยินและพิการซ้ำซ้อนจำนวน 48 คน ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรีเป็นที่แรก โดยมีอาสาสมัครพนักงาน กรุงศรี ออโต้ นำโดยนางกฤติยา ศรีสนิท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) นายภิญโญ จันทสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนางสาวสิริพร ศุภรัชตการ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2561 ร่วมดำเนินกิจกรรม และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนอีกด้วย

นางสาวสิริพร ศุภรัชตการ กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา โครงการ ‘กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน’ ได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากทั้งนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนโสตศึกษา 5 แห่งทั่วประเทศที่โครงการฯ เข้าไปจัดกิจกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้เยาวชนกลุ่มนี้จะมีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย แต่พวกเขามีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถนำความรู้เรื่องการออมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เราจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมนี้ เพื่อต่อยอดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเครือโรงเรียนโสตศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป”

นางพัชรินทร์ กันหามาลา คุณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกอบอุ่นใจที่สังคมยังคงให้โอกาสเด็กๆ ในการเรียนรู้เรื่องการใช้เงินอย่างชาญฉลาด ซึ่งสื่อการสอนที่มีอยู่ทั่วไปนั้นไม่มีความหลากหลายเพียงพอ แต่กิจกรรมของโครงการฯ ได้มอบโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องการประหยัดอดออม และยังได้ทดลองฝากเงินกับเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กๆ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน”

โครงการ “กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน” ริเริ่มขึ้นในปี 2560 ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการ “กรุงศรี รอบรู้เรื่องเงิน เรื่องเงิน เรียนง่าย” ในวาระครบรอบ 70 ปีของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อปลูกฝังรากฐานความรู้ด้านการเงินและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย โดยจะมีอาสาสมัครพนักงานจากสำนักงานใหญ่ และสาขา กรุงศรี ออโต้ ในพื้นที่นั้นๆ เป็นแรงขับเคลื่อน

โดยตลอดทั้งปี 2561 กรุงศรี ออโต้ จะจัดกิจกรรมในโครงการฯ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน โสตศึกษารวมทั้งสิ้น 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น และ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี