งาน Grand Opening อาคาร Spring Tower

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ที่4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 4 จากขวา), นางนลินี งามเศรษฐมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด,ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 3 จากขวา)รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) , นพ. เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด , Mr. Chang-Su Rue  (ที่ 2 จากขวา) CEO & Vice Chaiman-Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. , Mr. Takahiro Uchida (ซ้าย) Executive Officer / Kennedix Inc., นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ขวา) ร่วมงานเปิดตัว อาคาร Spring Tower อาคารสำนักงานเกรด A ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไอร่า (AIRA) ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ ณ อาคาร spring tower ราชเทวี เมื่อเร็วๆ นี้