จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดตัว “สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา”

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ก้าวสู่การเป็น โครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย

เปิดตัว “สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา”

สถาบันดูแลสุขภาพและโรงพยาบาลฟื้นฟูแบบบูรณาการเพื่อวัยเกษียณภายในโครงการฯ
ชูบริการสร้างสมดุลชีวิตครบวงจรภายใต้แนวคิด
“Total Wellness Solutions”
เสริมแกร่ง “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ”
แห่งแรกของเมืองไทย บนความมุ่งมั่นในการผลักดัน Active Aging Society
ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่เข้าถึงได้  พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกบ้านและบุคคลภายนอกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณแห่งแรกของไทยก้าวสู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย เปิดตัว “สถาบันจิณณ์ เวลเนส” (Jin Wellness Institute) สถาบันดูแลสุขภาพ และ “โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา” โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ที่ครบวงจรสำหรับคนวัยเกษียณและทุกคนในครอบครัว ภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ชูจุดแกร่งความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด Total Wellness Solutions” นำเสนอบริการการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณและวัยเตรียมเกษียณด้วยการสร้างสมดุลให้แก่ “ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา” (Body / Soul / Spirit) หวังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง (Active Aging Society) ในอนาคตอันใกล้ของเมืองไทย ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่เข้าถึงได้ซึ่งถูกออกแบบให้เข้ากับความต้องการของแต่ละคน ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน  พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกบ้านในโครงการฯและบุคคลภายนอกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 นายแพทย์บุญ วนาสิน  ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG กล่าวว่า “หลังจากที่เราได้เปิดตัวโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเป็นเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณเมื่อปีที่ผ่านมาและได้เปิดขายส่วนที่พักอาศัย Active Living ซึ่งพร้อมจะเปิดให้เข้าอยู่ในเดือนธันวาคมนี้ ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งสนใจในการเตรียมตัวการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เกษียณแล้ว กลุ่มเตรียมเกษียณ หรือแม้แต่กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มาพร้อมกับครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในวัยเกษียณ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวโครงการและระบบการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของโครงการ และเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป มานานกว่า 40 ปี ว่าจะสามารถดูแลสมาชิกวัยเกษียณในครอบครัวของพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีพลังภายในโครงการ”

 เพราะหัวใจสำคัญของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ คือ ‘การมีสุขภาพและชีวิตที่ดี’ (Wellbeing)  การเปิดตัว ‘สถาบันจิณณ์ เวลเนส’ สถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณ และ ‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’ โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการฯในวันนี้ จึงเป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการประกาศถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ในทุกๆด้านสู่การเป็น ‘เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ’ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทย ที่พร้อมก้าวสู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย ภายใต้แนวคิด ‘Total Wellness Solutions’ ที่มุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) เป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่ไม่เพียงเน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติผ่านบริการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรผู้ให้บริการโดยตรง (Human Touch) โดยออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อจัดการและสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา (Body / Soul / Spirit) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสุขภาพและกิจกรรมทางร่างกาย (Wellness Management) และ การบริหารจัดการความเจ็บป่วย (Disease Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร ส่งเสริมให้คนในโครงการและผู้ที่มาใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นับเป็นการกระตุ้นสมอง ช่วยชะลอความเสื่อม รวมทั้งทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ไม่เหงาอีกด้วย เพราะเราเชื่อว่าการสร้างสมดุลให้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญานั้น เป็นสิ่งสำคัญในการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับพันธกิจของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่มุ่งสร้างคนวัยเกษียณในวันนี้ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง หรือ Active Aging Society ของเมืองไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“นอกจากนี้ ระบบการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของโครงการจะออกมาสมบูรณ์แบบได้นั้น ก็ต้องได้ทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้วางระบบและสร้างสรรค์รายละเอียดการบริการ ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือ หมออ้อม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกมือต้นๆของเมืองไทย มารับหน้าที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ และ คุณวรัญญา สืบสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบริหารการให้บริการในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพมากว่า 20 ปี ซึ่งทั้งสองท่านจะเข้ามาดูแลด้านการวางระบบและบริหารงานด้าน Wellness อันเป็นหัวใจสำคัญของเมืองวัยเกษียณของเราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น” นายแพทย์บุญ กล่าวเสริม

สถาบัน จิณณ์ เวลเนส (Jin Wellness Institute) ตั้งอยู่ในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ บนถนนพหลโยธินขาออก  ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,685 ตารางเมตร และ 8,058 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) Integrative Wellness Clinic and Medical Spa  คลินิกสุขภาพที่ให้บริการทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าพักอาศัย การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสุขภาวะสำหรับการจัดแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล  การรักษาโรคต่างๆ การบำบัดแบบองค์รวม การให้คำแนะนำ และการบำบัดด้วยการนวด  2) Jin MediFit ศูนย์ออกกำลังกายภายใต้การดูแลแนะนำโดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของร่างกาย เช่น โยคะ การบริหารลมหายใจ คลาสซุมบ้า จี้กง ไทเก็ก รวมถึงคลาสธาราบำบัด  3) Life Enrichment ศูนย์สร้างสมดุลทางจิตใจและอารมณ์ ที่มีการจัดกิจกรรม เช่น สมาธิบำบัด 4) กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดผู้สูงวัย เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เรียนทำอาหาร เป็นต้น และ 5) โภชนบำบัด โดยมีนักกำหนดอาหารให้คำแนะนำผู้สูงอายุในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมทั้งจัดเมนูอาหารเพื่อปรับสมดุลร่างกายในรูปแบบเฉพาะบุคคล

ขณะที่ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ขนาด 54 เตียง ภายในประกอบด้วย ห้องพัก, คลินิกรักษาโรคทั่วไป รวมถึงบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการและนักจิตวิทยา ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงกุมภาพันธ์ 2562 เช่นเดียวกัน ก็จะยิ่งเสริมทัพทำให้ภาพของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สมบูรณ์แบบทั้งในเชิงของที่พักอาศัย และระบบการดูแลสุขภาพ มีศักยภาพในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ยังมีการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยสำหรับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อาศัยถือเป็นอีกจุดเด่นของโครงการ โดยนำ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Tracking System) ที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้สวมใส่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลผู้สูงวัยที่มีอาการหลงลืมหรือหลงทาง ไปพร้อมๆกับการแจ้งเตือนเมื่อผู้สวมใส่หกล้ม ด้วยระบบตรวจจับการทรงตัว แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งภายในห้องพักก็จะมีการติดตั้ง Emergency Call ซึ่งจะเชื่อมสัญญาณไปที่โรงพยาบาลที่มีเพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และ จิณณ์ แอพลิเคชั่น” (Jin Application) ที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยสะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น แนะนำเมนูอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพเฉพาะบุคคล ทำนัดแพทย์ จองคลาสกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของโครงการ และเรียกบริการรถโครงการ ซึ่งทั้ง 2 เทคโลยีนี้จะถูกเชื่อมต่อข้อมูลของผู้พักอาศัยทุกคน มีระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้อาศัยด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ที่บันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มเข้าอาศัยในโครงการและทำการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการดูแลแบบเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ของโครงการ เช่น หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหรือแพ้อาหาร ก็จะมีการแนะนำเมนูที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ โดยในแต่ละห้องพักในส่วน Active Living จะมีระบบเก็บข้อมูลติดตั้งอยู่ และจะสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น สายรัดข้อมือ โทรศัพท์มือถือ เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น

นางฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยว่า “เรามีความมั่นใจในเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณว่าจะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยคุณภาพได้อีกในไม่ช้า โดย ส่วนที่พักอาศัย Active Living ที่เป็นอาคาร 7 ชั้นในคลัสเตอร์ 1 และ 2 จำนวน 5 อาคาร รวม 494 ยูนิต จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้ ขณะที่สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก็จะยิ่งเติมเต็มให้ภาพเมืองสุขภาพแห่งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา โครงการฯก็ได้เดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตนารมย์ของโครงการ ด้วยการก่อตั้งหลักสูตร Grand Age Management by Jin Academy  รุ่นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นชั้นเรียนปูพื้นฐานการพัฒนาตนสู่สังคมผู้สูงวัยที่ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ โภชนาการ การลงทุน เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และการเดินทาง พร้อมระดมวิทยากรทรงคุณวุฒิหลากหลายวงการ ได้แก่ นพ. เฉก ธนะสิริ,  พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล, โค้ช เบ็กกี้ รัสเซล (Coach Becky Russell) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อีกมากมาย มาร่วมถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไปในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคมนี้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโครงการในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยคุณภาพในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ”