ตลท. ผนึก พลัสฯ โชว์เคส รับมือวิกฤตฝุ่น PM2.5 ในอาคาร ผ่านนวัตกรรมและระบบการบริการจัดการอาคารสุดล้ำ ที่เดียวในประเทศไทย

นายธาดา เพ็ญชีพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกลาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดอาคารสำนักงานโชว์ศักยภาพความเป็น Example of Excellent
ของอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมการบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตอกย้ำความมั่นใจผู้อยู่อาศัยในอาคารทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการกรองอากาศ MERV7 และ MERV13 ที่สามารถกรองอากาศได้ละเอียดกว่า PM 2.5 และยังมีระบบกรองฝุ่นทุกจุดในอาคารตั้งแต่ทางเข้า รวมถึงดูแลระบบกรองอากาศด้วยการทำความสะอาดและเปลี่ยนตาม กำหนดที่ได้มาตรฐาน ล่าสุดคว้ารางวัล LEED EBOM เป็นอันดับ 3 ของโลก ต่อยอดจาก LEED GOLD

นายธาดา เพ็ญชีพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกลาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.นอกจากการเป็นแหล่งระดมทุนและเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจไทยแล้วยังมีนโยบายดูแลสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม คุณภาพพนักงาน เราได้ออกแบบอาคารเพื่อสอดรับนโยบายดังกล่าวทั้ง 3 อาคาร 1 อาคาร A เป็นออฟฟิศ B เป็นอาคารเปิด C อาคารจอดรถ
พื้นที่ใช้สอยกว่า 64,000 ตร.ม. เปิดใช้งานปี 2559 มีผู้ใช้บริการมาเฉลี่ยวันละกว่า 2,200 คน คิดเป็นเดือนละกว่า 70,000 คน นโยบายการดูแลอาคารการป้องกันฝุ่นถือเป็นมาตรการที่ ตลท. ให้ความสำคัญเพราะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ทำให้เราได้รับรางวัลมากมาย ปี 2562 เราได้ FitWel ,LEED EBOM ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้เป็นอันดับ 3 ของโลก ถือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ เพราะแม้เราจะเป็นอาคารขนาดใหญ่แต่สามารถรักษาคุณภาพอากาศได้ โดยรางวัลนี้ต่อยอดจากเดิมที่ได้รางวัล LEED NC (Gold) ในตอนสร้างอาคารในตอนแรก ทั้งหมดถือเป็นรางวัลด้าน well being ที่เราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคน ในอาคาร

สำหรับตัวอาคารเรามีการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในทุกจุดเริ่มจากทางเข้าอาคาร มีพรมดักฝุ่นเพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้าอาคารมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถัดมาเป็นประตูหมุนก่อนเข้าล็อบบี้เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้ามากเกินไป และมีบริเวณโถงกักฝุ่นรองรับอีกขั้น ส่วนในอาคารเข้าทางดาดฟ้า เรามีตัวดูดเฟรชแอร์ เรียกว่า Precool Air Handing Unit (PAU) เรามีตัวกรองอากาศ 2 แบบ คือกรองหยาบที่กรองได้ 0.3 – 1 ไมครอน (MERV7) และมีตัวกรองละเอียด (MERV13) ที่กรองได้ละเอียดกว่า PM 2.5 นอกจากนั้นส่วนฝุ่นที่มาจากเครื่องพิมพ์ เราได้ออกแบบห้องปิดสำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อควบคุมฝุ่นด้วยเช่นกัน

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพย์กรและวิศวกรรม บริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ ตลท. กล่าวว่า พลัสฯ บริหารอาคารด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน ทั้งการนำนวัตกรรม IoT และ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

สำหรับอาคาร ตลท. ซึ่งเป็นอาคาร Example of Excellent ที่พลัสฯ ดูแลอยู่ก็เป็นอาคารที่มีแนวนโยบายบริหารแบบ Well Being และ Indoor Air Quality เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ พลัสฯในฐานะผู้ดูแลอาคารมีหน้าที่สานต่อนโยบายตลท.ที่ต้องการให้ ผู้อยู่ในอาคารมั่นใจได้ว่าอากาศในอาคารมีคุณภาพจริง โดยเรามีการวัดค่าอาคารเป็นประจำทุกวัน ทั้งการวัด PM 2.5 เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมั่นใจในการอยู่อาศัยในอาคาร อีกทั้งด้านการดูแลเครื่องกรองอากาศเราล้างแผ่นกรองอากาศตามกำหนด และเปลี่ยนตัวกรองอากาศตามรอบอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้

รายละเอียดตัวกรองอากาศระบบ Air Handing Unit (AHU) เราจะติด MERV 7 ที่ชั้นแรก และติด MERV 13 ชั้นใน โดยเราทำความสะอาด MERV7 ทุก 1 เดือน เปลี่ยนทุก 1 ปี ส่วน MERV13 ทำความสะอาดทุก 1 เดือน เปลี่ยน ทุก 2 ปี ถ้าคุณภาพอากาศต่ำกว่ามาตรฐานเราจะทำความสะอาดบ่อยขึ้นเปลี่ยนเร็วขึ้น อีกทั้งการวัดคุณภาพอากาศในอาคารเรามีการตรวจอากาศอย่างสม่ำเสมอ และมีการตรวจครั้งใหญ่ในอาคารทุก 1 ปี