พฤกษา คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จากเวที “Drive Awards 2019” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

พฤกษาผู้นำอันดับหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากเวที “Drive Awards 2019” ต่อเนื่อง2 ปีซ้อน โดยปีนี้ได้รับรางวัลในสาขา Property & Construction โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในช่วงปีที่ผ่านมา รวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

โดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว จาก ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Drive Awards 2019” เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กรที่มีแนวคิดและผลการดำเนินงานอันโดดเด่น ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นหนึ่งรางวัลการันตีที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น “ใส่ใจ” ด้านการบริหารงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีของพฤกษา