fbpx

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค จากศูนย์วิจัยศุภาลัย

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค

ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัย ได้สำรวจผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและบ้าน/ทาวน์โฮม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจัยในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมและบ้าน/ทาวน์โฮม คือ ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน, วัสดุที่เลือกใช้ในการตกแต่งภายในมีความแข็งแรงคงทน, คุณภาพและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, ราคาโดยรวมและความคุ้มค่า ตามลำดับ ในการสำรวจยังพบอีกว่า การเลือกซื้อทำเลที่ตั้งของ ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ในโซนเดียวกับสถานที่ทำงาน  ส่วนช่องทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติและตัวแทนขายบ้าน/คอนโดฯ โดยความถี่ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะหาข้อมูลเป็น บางโอกาส นั่นคือ ผู้บริโถคจะหาข้อมูลที่อยู่อาศัยก็ต่อเมื่อมีความสนใจหรือต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานั้นๆ หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย จะเห็นว่า

Supalai-01

Supalai-02

ข่าวสารน่ารู้

sena hhp zero energy house

“นวัตกรรมบ้านพลังงานเป็นศูนย์” ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของ “SENA” มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเคียงข้างคุณไปทุกช่วงของชีวิต นำร่อง 2 โครงการต้นแบบ บ้านเดี่ยว เสนา แกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียมที่ใส่ใจในรายละเอียดปรับฟังก์ชั่นรักษ์โลกครบวงจร เปิดตัวปี 66