มอบหน้ากากอนามัย

นางสรญา ชวาลดิฐ ประธานกรรมการบริหาร  และ นายธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์ มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น (สามพันถ้วน) ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ

  1. นางพะยอม ชมพูลาว         เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี 
  2. นางลัดดาวัลย์ ทินโสม      ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
  3. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์     ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
  4. แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
  5. นางสรญา ชวาลดิฐ        ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์
  6. นายธนทัต ชวาลดิฐ       กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์

ข่าวสารน่ารู้