เครือข่ายผู้นำคนรุ่นใหม่เปิดตัวโครงการ ‘ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย’ จับมือรวมพลังอุทิศตนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเด็กในไทยและทั่วโลก

‘ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย’ จับมือรวมพลังอุทิศตนสร้างความเปลี่ยนแปลง

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย” (UNICEF NextGen Thailand) รวมพลังผู้นำทางสังคมของคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งมั่นอุทิศตน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตของเด็ก ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก

UNICEF NextGen นับเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์การยูนิเซฟ ซึ่งดำเนินการมาแล้วในหลายประเทศ เป็นโครงการที่ระดมพลังของผู้นำคนรุ่นใหม่อายุ 20-30 ปีจากหลากหลายบทบาท อาทิ ผู้นาทางสังคม ผู้มีอิทธิพลทางความคิด ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะนำเอาความรู้ความสามารถและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมือ มาสนับสนุนการทางานของยูนิเซฟในการช่วยเหลือและร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก ๆ ในสังคม

ในส่วนของประเทศไทย UNICEF NextGen Thailand นาโดยคณะกรรมการ หรือที่เรียกว่า UNICEF NextGen Champion จำนวน 9 คนแรก ได้แก่ ต้น-นพพล เตชะพันธ์งาม, นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน, ปิ๋ม-ณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม, พิตต้า ณ พัทลุง, มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์, เพลง-ภตภร สีบุญเรือง (กวิตา จินดาวัฒน์), ริชาร์ด-รัศเอก รัตธัญถนากุล, เอด้า จิรไพศาลกุล และ ยิ้ม-ศศิวิมล เพ็ชรน้าสิน ซึ่งจะระดมเครือข่ายของตนเพื่อช่วยยูนิเซฟสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของเด็ก ๆ ผ่านวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อเด็ก ๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมด้วย

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ NextGen เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและความท้ายทายใหม่ ๆ โดยเราเองก็ต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในกลุ่มที่อพยพย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี้ การที่จะเราบรรลุเป้าหมายเพื่อเด็ก ๆ นั้น ไม่มีใครสามารถทำเพียงลำพังได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล องค์กรไม่แสวงผลกำไร ยูนิเซฟ หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เราต้องร่วมมือกันกับกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้นำทางสังคม ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และเครือข่ายของคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่ม UNICEF NextGen ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีศักยภาพในการระดมแรงสนับสนุนจากเครือข่าย เพื่อช่วยส่งเสียงของเด็ก ๆ และช่วยเราหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

จากสถิติแรงงานปี 2560 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประมาณร้อยละ 15 ของเยาวชนช่วงอายุ 15-24 ปี (ประมาณ 1.3 ล้านคน) ในประเทศไทย ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใดๆ โดยสองในสามของเยาวชนเหล่านี้คือเยาวชนหญิง หากไม่มีการลงทุนอย่างเร่งด่วนในภาคการศึกษาหรือการอบรมทักษะ ประชากรนับล้านจะไม่ได้รับการเตรียมพร้อมและกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือในอนาคต อันเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าและเสถียรภาพของประเทศไทย

เหล่าเซเลบริตี้ นักธุรกิจ และผู้นาทางสังคมรุ่นใหม่กว่า 200 คนเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ UNICEF NextGen ประเทศไทย ที่ สิริ เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยโครงการ UNICEF NextGen เป็นโครงการใหม่ระดับโลกขององค์การ UNICEF ที่นำผู้นำรุ่นใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหาที่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเผชิญอยู่ทั่วโลก โดยสำหรับประเทศไทย ต้น-นพพล เตชะพันธ์งาม หนึ่งในคณะกรรมการบริหารโครงการ UNICEF NextGen ประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการฯ คือการระดมทุนจำนวน 7.5 ล้านบาทในช่วงอีกหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความเชื่อวชาญทางวิชาชีพแก่วัยรุ่นที่อพยพย้ายถิ่นฐาน เพื่อให้พวกเขาไปเติบโตขึ้นเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต เงินที่ได้จากการระดมทุนยังจะนำไปสนับสนุนกิจกรรม Youth Challenge ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในประเทศมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รอบตัวพวกเขาอีกด้วย

ที่ผ่านมา โครงการ NextGen ในต่างประเทศได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก มีการเปิดตัวครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุ่ม NextGen ที่นั่นได้ร่วมกันระดมพลังเครือข่าย และนำเงินทุนที่ได้ไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกของยูนิเซฟแล้วทั้งสิ้น 17 โครงการ นอกจากนี้ โครงการ NextGen ยังได้ขยายการดำเนินงานไปในประเทศอังกฤษ สวีเดน อิตาลี เวียดนาม และล่าสุดคือประเทศไทย

นางสาวชนัญดา ทวีสิน หนึ่งในสมาชิกกลุ่มแชมป์เปี้ยนส์ของ UNICEF NextGen กล่าวว่ายินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UNICEF NextGen ประเทศไทยซึ่งจะได้ทำงานร่วมเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจและมีเป้าหมายคล้าย ๆ กัน พร้อมกล่าวเสริมว่า “ในขณะที่ปีนี้ทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่เด็ก ๆ จำนวนมากยังคงเผชิญกับปัญหามากมายหลายด้านซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของพวกเขา ส่วนตัวมั่นใจว่าเสียงของพวกเราชาว NextGen ที่มาพร้อมความมุ่งมั่นตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ จะมีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่เด็กทุกคนในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ ได้จริง”

UNICEF NextGen Champion ทั้ง 9 คนนี้ จะสามารถระดมพลังเครือข่ายของผู้ที่มาเข้าร่วมงานกว่า 200 คนในที่นี้ ให้เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อเด็ก ๆ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้นรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาชีวิตของเด็ก ๆ ได้เข้ามาเป็นแชมป์เปี้ยนส์ ซุปเปอร์ฮีโร่ และฮีโร่มากขึ้น งานในวันนี้นับเป็นเพียงจุดหมายแรกบนเส้นทางที่เราจะทางานร่วมกันอีกยาวไกล ซึ่งยูนิเซฟเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เราหวังที่จะได้เห็นคนรุ่นใหม่อีกจานวนมากให้ความสนใจเข้ามาร่วมมือกันเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ อีกหลายพันคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น” นายดาวิน กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UNICEF NextGen Thailand โปรดเข้าไปที่ https://www.unicef.org/thailand/nextgen

ติดตามเราได้ที่ : facebook

ติดต่อสอบถาม : Contact 

เรื่องราวที่น่าสนใจ

“แสนสิริ” ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ ก้าวสู่ระดับโกลบอล ร่วมกับ Tiffany & Co. จัดงาน “Be My Boo The Never Ending Party” ส่งประสบการณ์ และ รสนิยมการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส ในแบบฉบับ BuGaan Krungthep Kreetha ใน Sansiri Luxury Collection

Read More »

Follow Us

ข่าวสารน่ารู้

“แสนสิริ” ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ ก้าวสู่ระดับโกลบอล ร่วมกับ Tiffany & Co. จัดงาน “Be My Boo The Never Ending Party” ส่งประสบการณ์ และ รสนิยมการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส ในแบบฉบับ BuGaan Krungthep Kreetha ใน Sansiri Luxury Collection