“ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม” โดยสยามสตีล มอบห้องน้ำสำเร็จรูป 96 ยูนิต กว่า 3.8 ล้าน สนับสนุนกองทัพภาคที่ 1 นำไปใช้งานและช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน

ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม ผู้ผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปและห้องน้ำสำเร็จรูป ภายใต้บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบห้องน้ำสำเร็จรูปจำนวน 96 ยูนิต มูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท ให้กับกองทัพภาคที่ 1 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยมีนายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และนายกิติชัย คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ หน่วยงานลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม เป็นผู้มอบ และมีพลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ

นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การมอบห้องน้ำสำเร็จรูปให้กับกองทัพในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ มีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นมาโดยตลาด โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูปจำนวน 88 ยูนิต มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งห้องน้ำถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการมาก และล่าสุด ยังได้ส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูปอีกจำนวน 96 ยูนิต มูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท ให้กับกองทัพภาคที่ 1 เพื่อสนับสนุนการทำงานของกองทัพ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของกองทัพเองและนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ที่อยู่ในภูมิลำเนาภาคกลางภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ซึ่งห้องน้ำสำเร็จรูปของลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม นับเป็นห้องน้ำสำเร็จรูปที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ติดตั้งประกอบง่าย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทั้งกองทัพ และประชาชนโดยเฉพาะบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในการใช้ชีวิตประจำวันให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น”

สำหรับ ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม นับเป็นหนึ่งใน Business Unit ของบริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการอาคารสำเร็จรูป และห้องน้ำสำเร็จรูป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ โดยใช้ระบบ MODULAR BUILDING SYSTEM เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว มีความสวยงาม และทนทาน ตามมาตรฐานสากล เหมาะกับการก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บ้านเดี่ยว รวมไปถึง module เล็กสุดในอาคาร นั่นคือ ห้องน้ำสำเร็จรูป Prefabricated Bathroom Pod 

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siamsteel.com