fbpx

วัน แบงค็อกต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ชูผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม

โครงการวัน แบงค็อก นำโดย บุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาโครงการ และ ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการวัน แบงค็อก ในฐานะโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นิติพล ผิวเหมาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ ชนินทร์ รุ่งแสง รองประธานคณะกรรมาธิการ กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี โฆษกคณะกรรมาธิการ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ อนุกรรมธิการและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คุณเติมศิริ จงพูนผล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ คุณธีรโชติ คำวิเศษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวันคณะเข้าเยี่ยมชม ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok)

โครงการวัน แบงค็อก มุ่งมั่นในการดำเนินการรักษาความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้างภายในและบริเวณรอบข้างโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ อาทิ การล้างพาหนะทุกคันก่อนออกจากโครงการ การทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นรอบโครงการ รวมถึงระดับเสียงที่อยู่ภายในและภายนอกโครงการ