fbpx

วัน แบงค็อกจับมือเขตปทุมวัน มอบชุดความห่วงใย พิชิตโควิด-19 ให้แก่ 7 ชุมชน

  • คุณบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาโครงการวัน แบงค็อก และดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ โครงการวัน แบงค็อก ร่วมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  พร้อมอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล และแอลกอฮอล์ 70% รวม 560 ลิตร ให้แก่ผู้นำจาก 7 ชุมชนโดยรอบโครงการวัน แบงค็อก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ครอบคลุมการแพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ โครงการ One Bangkok (วัน แบงค็อก) เล็งเห็นความจำเป็นของอุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์ที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดนี้ในชุมชนได้ ทางโครงการฯจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวัน มอบชุดความห่วงใย ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และแอลกอฮอล์ 70% รวม 560 ลิตร ให้แก่ 7 ชุมชนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ วัน แบงค็อก ได้แก่ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนซอยร่วมฤดี ชุมชนซอยโปโล และชุมชนเทพประทาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

คุณบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาโครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “โครงการวัน แบงค็อก ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โครงการวัน แบงค็อก จึงร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวัน สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการปฐมพยาบาลที่จำเป็นเบื้องต้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด และแฮลกอฮอลล์ แทนความห่วงใยต่อชาวชุมชนโดยรอบทั้ง 7 ชุมชน ตลอดจนเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองสุขภาพของคนในชุมชน ทั้งนี้ เราขอร่วมส่งกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่คนในชุมชนทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้”

คุณมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ สำนักงานเขตปทุมวัน กล่าวว่า “สำนักงานเขตถือเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยตรง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ อนามัย สังคม และคุณภาพชีวิต ความร่วมมือจากภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนจากโครงการวัน แบงค็อก ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน สามารถดูแลตัวเองและร่วมกันเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการดำเนินงานของโครงการ วัน แบงค็อก ในการสรรค์สร้างชุมชนที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินบทบาทในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการส่งเสริมด้านสุขอนามัยของสมาชิกในชุมชนโดยรอบโครงการ นอกเหนือจากการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและกีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชนที่จัดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา 

ข่าวสารน่ารู้