ศุภาลัย เวลลิงตัน – ศุภาลัย มอนเต้@เวียง เชียงใหม่ ผ่านมาตรฐาน PEAT 2018

ศุภาลัย เวลลิงตัน – ศุภาลัย มอนเต้@เวียง เชียงใหม่ ผ่านมาตรฐาน PEAT 2018

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับข่าวดีต่อเนื่อง เพราะคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ  ศุภาลัย เวลลิงตัน และศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานโครงการ PEAT 2018 จากการประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) ของศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมสถาปนิกสยาม การเคหะเเห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนายธนา กิจรื่นภิรมย์สุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท  ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ