ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จาก สถาพร เอสเตท

ร่วมสู้โควิด-19

สุนทร สถาพร ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เฉลิมนคร จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันสูง มูลค่า 2 แสนบาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ โดยมี ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมด้วย สุขุม ศรีสถาพร กรรมการบริษัท และ นภัค ผลานุกูลถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดและขาย บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด ร่วมกิจกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

“สถาพร เอสเตท” (SATHAPORN ESTATE)

บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มทรัพย์สถาพร ซึ่งมีธุรกิจในด้านธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร, ธุรกิจให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือ, และผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง
เป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร และมี บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด, บริษัท เฉลิมนคร จำกัด และ บริษัท ทรัพย์หิรัญ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจบน “ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และ ความซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติ” ภายใต้สโลแกน “FOR THE
NATURE OF LIFE”

ทีมงานของบริษัทฯ มีประสบการณ์ยาวนานในการพัฒนาโครงการบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โดยมุ่งเน้นการออกแบบอย่างยั่งยืน และพัฒนาโครงการที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เข้ากับรูปแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่ภายใต้การออกแบบในแนวคิด อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งยืนยันด้วยรางวัล โครงการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นขนาดใหญ่
รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
และรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประเภทยอดเยี่ยม EIA Monitoring Awards จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม