สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบเงินบริจาคช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบ้านดอนตะลี จ.อุบลราชธานี หลังน้ำลด

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้งบ้าน นำโดย นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนตะลี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบเงินบริจาคช่วยฟื้นฟู หลังจากประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ระดับ 3 เมื่อเดือนที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท ภายใต้โครงการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย

โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อระดมเงินบริจาคจากสมาชิกในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสังคม เด็ก และเยาวชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะที่สามารถพัฒนาตนเองและสร้างอนาคตที่ดี