fbpx

หุ้นเพิ่มทุน BAM เพื่อส่งมอบกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับการจดทะเบียน และ Lock Silent Period แล้ว

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ตามที่ BAM ได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 217,042,300 หุ้น ต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 12,957,700 หุ้น ดำเนินการส่งมอบคืนหุ้นให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) รวมเป็นจำนวน 230,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ BAM ขอแจ้งให้ทราบว่า หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยกองทุนฟื้นฟูฯ ณ ปัจจุบัน จำนวนทั้งหมด 1,480,000,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 217,042,300 หุ้น ซึ่งได้รับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว) จะถูกห้ามขายหรือ lock silent  period เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ ดังนั้น หุ้นทั้งหมดที่ถือโดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามขายดังกล่าว

ข่าวสารน่ารู้

sena hhp zero energy house

“นวัตกรรมบ้านพลังงานเป็นศูนย์” ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของ “SENA” มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเคียงข้างคุณไปทุกช่วงของชีวิต นำร่อง 2 โครงการต้นแบบ บ้านเดี่ยว เสนา แกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียมที่ใส่ใจในรายละเอียดปรับฟังก์ชั่นรักษ์โลกครบวงจร เปิดตัวปี 66