อนันดาฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Annual General Meeting Of Shareholders 2018

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (คนกลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 3 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวมเป็นสถิติสูงสุด เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2559 ที่ระดับ 12,230 ล้านบาท เป็น 12,950 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิที่ระดับ 1,328 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.1275 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,957,500 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้