อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ยกระดับประสบการณ์ของพนักงานสู่ความเป็นเลิศ ด้วย EmployeeXM จาก Qualtrics

  • ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยมุ่งมั่นใช้ดาต้าจากประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพภายในองค์กร
  • โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือธุรกิจโครงการแรกๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ที่เป็นการผนึกขุมพลังของ Qualtrics และเอสเอพีเข้าด้วยกัน

คุณวาณี พิชเยนทรโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน EXPERIENCE, An Intelligent Enterprise Media Conference ที่จัดขึ้นเร็วๆ นี้

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย แถลงความร่วมมือกับ Qualtrics ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารประสบการณ์ (Experience management: XM) ในการเลือกใช้ Qualtrics EmployeeXMTM โซลูชั่นล้ำสมัย เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการทำงานให้กับบุคลากรกว่า 1,300 คนขององค์กรจากทั่วประเทศให้มีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตัดสินใจเสริมขุมพลังขององค์กรด้วยโซลูชั่น Qualtrics EmployeeXM ถือเป็นก้าวที่สำคัญของอนันดา ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยด้วยการสรรคสร้างนวัตกรรมเพื่อชีวิตคนเมืองและพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะมอบข้อมูลเชิงลึก (insights) เพื่อช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต และครองตำแหน่งองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นต่อไปในอนาคต

ด้วยแพลตฟอร์มของ Qualtrics อนันดาจะสามารถเข้าถึงดาต้าเชิงประสบการณ์ของพนักงาน หรือ X-data (Experience data : X-data)  ซึ่งประกอบด้วย ความคิดเห็น ความเชื่อ และความรู้สึกของพนักงาน ที่เกิดขึ้นในวงจรการทำงานขององค์กรได้อย่างทั่วถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลของอนันดาจะสามารถประเมิน X-data ดังกล่าวผ่านแดชบอร์ดชาญฉลาด ซึ่งเอื้อแก่การตรวจสอบฟีดแบคจากพนักงานและพัฒนาแผนการบริหารจัดการบุคลากรให้เป็นไปตามหลักวัตถุประสงค์เชิงนวัตกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การที่ Qualtrics EmployeeXM ทำงานควบคู่กับ SAP SuccessFactors แพลตฟอร์มเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือทางธุรกิจโครงการแรกๆ  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ที่เป็นการผนึกขุมพลังของ Qualtrics และเอสเอพีเข้าด้วยกัน นับตั้งแต่การควบรวมกิจการของ Qualtrics เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเอสเอพี ทั้งนี้ด้วยการประสาน X-data จาก Qualtrics เข้ากับดาต้าเชิงปฏิบัติการ (Operational data : O-data) จาก SAP SuccessFactors อนันดาจะสามารถเข้าถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสบการณ์ที่ดีของพนักงานองค์กรและผลประกอบการทางธุรกิจ นอกจากนี้ X-data และ O-data ยังจะช่วยให้อนันดาเข้าถึงประสบการณ์ของพนักงานได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดึงดูด เข้าถึง และรักษาทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพระดับโลกให้อยู่คู่กับองค์กรได้ในระยะยาว 

คุณวาณี พิชเยนทรโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่าพวกเขาคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร เราใส่ใจคุณภาพของประสบการณ์ของพนักงาน เพราะเชื่อว่าพนักงานที่มีความสุข คือ รากฐานที่สำคัญของประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเลิศ และด้วยโซลูชั่น Qualtrics EmployeeXM และ SAP SuccessFactors อนันดาสามารถเข้าถึงดาต้าเชิงลึก ที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการประสบการณ์ของพนักงานให้มีคุณภาพ เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือระดับได้ อินเทลลิเจนท์อินไซท์ที่ได้จากนวัตกรรมดังกล่าวจะทำให้เราสามารถส่งเสริมการทำงานของพนักงานทุกคนด้วยทักษะ เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจได้อย่างเต็มกำลัง เพราะได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Qualtrics และแพลตฟอร์มของเอสเอพีที่มีความยืดหยุ่นสูง”

โฟ เหมา เจน ผู้บริหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Qualtrics กล่าวว่า “ธุรกิจทั่วเอเชียต่างเริ่มตื่นตัวต่อประสบการณ์ของพนักงานองค์กร ที่มีต่อความสำเร็จองค์รวมขององค์กร นับตั้งแต่การสร้างความภักดีต่อองค์กร การส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ไปจนถึงการดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ โดยแนวคิดการบริหารประสบการณ์ของพนักงานที่เปลี่ยนไป ก็ได้ผลักดันเทคโนโลยีในมิติใหม่ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ด้วยโซลูชั่น Qualtrics EmployeeXM อนันดาจะสามารถดูแลพนักงานให้มีประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง โดย Qualtrics มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวงที่สำคัญแห่งการเติบโตทางธุรกิจของอนันดาในครั้งนี้”  

เวเรน่า เซียว กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า “หลากหลายบริษัทในปัจจุบันต่างคุ้นเคยกับการใช้ดาต้าเชิงปฏิบัติการ (O-data) ซึ่งระบุรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร แต่พวกเขายังคงขาดข้อมูลที่จะช่วยบ่งชี้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลประการใด ในวันนี้ อนันดาสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งสองส่วนได้ ด้วยโซลูชั่นจาก เอสเอพี และ Qualtrics ซึ่งผสาน O-data และ X-data เข้าด้วยกัน นำมาซึ่งวิถีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจต่อธุรกิจขององค์กรที่ทะลุปรุโปร่ง และแนวทางการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเลิศในทุกมิติ ทั้งนี้ เอสเอพีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้อนันดาก้าวสู่การเป็นอินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์”