ออลล์ อินสไปร์ฯ ร่วมกับ ธนาคาร ยูโอบี (UOB) ส่งต่อความสุขแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ออลล์ อินสไปร์ฯ ร่วมกับ ธนาคาร ยูโอบี (UOB) ส่งต่อความสุขแก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล ไรส์ และอิมเพรสชั่น ร่วมกับ ธนาคาร ยูโอบี จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมเพื่อส่งต่อและแบ่งปันความสุขให้แก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านงานอาชีพ เพื่อให้เยาวชนสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

            โดยมีกิจกรรมเวิร์คช็อปงานฝีมืออาชีพ ได้แก่ การเพ้นท์ถุงผ้าดิบ พวงมาลัย เกลือดูดกลิ่น และลูกประคบ โดยมีนักเรียนและอาจารย์สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และของว่างให้กับเด็กนักเรียน