fbpx

เคล็ดลับการใช้เทคโนโลยีในการจัด “สมาร์ท ออฟฟิศ” เพื่อปรับตัวสู่ภาวะนิวนอร์มอล

กรุงเทพฯ, 26 พฤษภาคม 2563 – จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ผู้คนต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และการดูแลสุขภาพด้วยการล้างมือให้บ่อยขึ้น ในขณะที่เมืองเริ่มเปิดและผู้คนเริ่มกลับไปทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้น แอลจีจึงรวบรวมคำแนะนำในการจัดการพื้นที่ภายในออฟฟิศตามเทรนด์ “สมาร์ท ออฟฟิศ” (Smart Office) ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกกับภาวะนิวนอร์มอลนี้

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

นอกจากการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5-2 เมตรแล้ว การจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ยังสามารถส่งเสริมการทำงานแบบทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบัน มีตัวเลือกแพลตฟอร์มมากมายเพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ล้ำสมัยต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่ต่างจากการประชุมแบบเผชิญหน้า และยังสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มขึ้นกว่า 100 คนต่อครั้ง ใช้งานการประชุมออนไลน์แบบไม่จำกัดเวลา แชร์ไฟล์กับผู้ร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงรองรับการใช้งานร่วมกับระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

การสร้างสุขภาวะที่ดีและปลอดภัยแก่พนักงาน

ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนควรคำนึงถึง นอกจากการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว การสร้างอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็จำเป็นเช่นกัน เนื่องจากพื้นที่ภายในออฟฟิศเป็นพื้นที่ปิด จึงอาจมีฝุ่นละอองและเชื้อโรคปนเปื้อนต่างๆ หมุนเวียนและสะสมอยู่ภายในอาคาร ดังนั้น เครื่องปรับอากาศที่มาพร้อมระบบฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจึงเป็นอีกทางเลือกที่ควรพิจารณา สำหรับแอลจีนั้นได้มีการพัฒนาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยไม่ต่างจากเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเช่นกัน และล่าสุดได้แนะนำเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แอลจีรุ่น โฟร์ เวย์ คาสเซ็ต (4 Way CASSETTE) ที่มาพร้อมระบบฟอกอากาศที่สามารถฟอกอากาศให้สะอาดและบริสุทธิ์ ทั้งยังตรวจจับและกำจัดฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กถึง 1.0 ไมครอน (PM 1.0) โดดเด่นด้วยเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ (Human Detection Sensor)[1] จึงกระจายได้ทั้งอากาศเย็นและให้ความสะอาดตามพื้นที่ที่มีคนอยู่ภายในห้องได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถกระจายอากาศได้ทั่วถึง แม้เพดานสูงถึง 4.2 เมตร นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการฟอกอากาศจากสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอีกด้วย