“เปิดตัว Chula-Home Dot Tech ปั้น Prop Tech ตอบโจทย์อสังหาฯ ครบวงจรครั้งแรกของไทย”

เปิดตัว “Chula-Home Dot Tech”

ปั้น Prop Tech ตอบโจทย์อสังหาฯ ครบวงจรครั้งแรกของไทย

 รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่ จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายบริสุทธิ์ กาสินพิลา (ที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท โฮมดอทเทค จำกัด ร่วมเปิดตัว Chula-Home Dot Tech สุดยอดโครงการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจในการพัฒนาProp Tech อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทีมนักวิจัย อาทิ ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ (ที่ จากขวา) รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต (ที่จากขวา) ร่วมนำองค์ความรู้ด้าน Data Science และ Machine Learning มาใช้ในการพัฒนา