fbpx

เราต้องรอด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19

ใครต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในตอนนี้สามารถร่วมส่งน้ำใจกันไปได้ครับ

#เราต้องรอด

ส่งน้ำใจ เราต้องรอด