เอพี ไทยแลนด์ ชวนนิสิต นักศึกษาปล่อยของ ไปกับงานประกวดออกแบบพื้นที่รับนิวเจเนอเรชั่น

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนวัตกรรมการอยู่อาศัยโดย ‘เอพี ดีไซน์ แล็บ (AP Design Lab)’ แล็บเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ ชวนนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ปล่อยของ โชว์ไอเดียเด็ดไปกับการประกวดออกแบบ ภายใต้แนวคิด ‘NEW GEN NEW TREND’ เฟ้นหาสุดยอดไอเดียที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของกลุ่มนิวเจเนอเรชั่น โดยผลงาน “MULTIPLE LIVING SPACES IN CO-LIVING SPACE” ของนายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยไอเดียที่แก้ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ด้วยแนวคิดการใช้พื้นที่บนอากาศจนเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่นำมาซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้น

นายประจักษ์ ประภามณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียมบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “ความตั้งใจของเอพีในการจัดประกวดออกแบบห้องชุด เพื่อเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน ได้แสดงความสามารถหรือมุมมองความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย โดยไอเดียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทางเอพีจะนำมาสร้างจริง ซึ่งความท้าทายสำหรับ น้องๆ ในการออกแบบนอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญ ต้องสามารถก่อสร้างและอยู่อาศัยได้จริงอย่างยั่งยืน ภายใต้งบประมาณค่าก่อสร้างที่กำหนด เราจะเห็นหลายงานประกวดที่เป็นไอเดียสุดล้ำแต่ท้ายสุดแล้วไม่สามารถทำได้จริง ดังนั้น การประกวดครั้งนี้น้องๆ ทุกคนจะได้รับโจทย์ในการออกแบบบนพื้นฐานของการทำธุรกิจจริง ซึ่งมั่นใจว่าน้องกว่า 200 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัล แต่เชื่อว่าทุกคนจะได้แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่มีในตำราเรียนกลับไปอย่างแน่นอน”

นายพัชร ชยาสิริ ผู้อำนวยการ เอพี ดีไซน์ แล็บ กล่าวว่า “เอพี ดีไซน์ แล็บมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมด้านพื้นที่ให้กับที่อยู่อาศัยภายใต้การพัฒนาของเอพี ไทยแลนด์ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่เลี่ยงไม่ได้กับขนาดของพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากที่จะออกแบบให้ตอบสนองทั้งด้านการใช้งาน และเอกลักษณ์ด้านการดีไซน์ เพราะถ้าหากดีไซเนอร์ไม่เข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ ก็จะใส่ทุกๆ ฟังก์ชั่นเข้ามาในห้อง ซึ่งบางสิ่งไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัย ซึ่งเราตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับทุกพื้นที่ด้วยวิธีคิดในการออกแบบได้อย่างไร ซึ่งกิจกรรม Design Contest ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เอพี ดีไซน์ แล็บจะได้แบ่งปันองค์ความรู้เรื่องดีไซน์ให้กับนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่อาชีพดีไซเนอร์ ได้ฝึกคิดฝึกออกแบบบนโจทย์จริงที่ท้าทายในเรื่องพื้นที่และพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนกลุ่มนิวเจเนอเรชั่น”  

ทั้งนี้ โจทย์ในการประกวดคือ การออกแบบห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘NEW GEN NEW TREND’ การออกแบบพื้นที่แห่งโลกอนาคต ที่ปรับเปลี่ยนได้ และเติบโตไปตามผู้อยู่อาศัย ภายใต้งบประมาณในการก่อสร้าง 300,000 บาท ซึ่งผลงาน  ‘MULTIPLE LIVING SPACES IN CO-LIVING SPACE’ ของนายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส ได้รับรางวัลชนะเลิศและนำไปก่อสร้างจริง ด้วยแนวคิดในการออกแบบที่เชื่อที่ว่า เราต่างก็ต้องการพื้นที่ย่อยๆ ที่ซ้อนทับกัน ดังนั้น ธรณ์นนท์เลือกที่จะแก้โจทย์ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ ด้วยแนวคิดการใช้พื้นที่บนอากาศจนเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่นำมาซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้น เราจะเห็นที่ทำงานไม่ใช่เพื่อทำงานเพียงอย่างเดียว หรือที่นอนไม่ได้ใช้นอนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

นายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชนะการประกวด DESIGN CONTEST เผยถึงความรู้สึกว่า “ขอบคุณทางเอพี ไทยแลนด์ ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากสำหรับผม เพราะนอกจากจะได้ฝึกคิด พลิกแพลงวิธีการออกแบบจากโจทย์ที่ข้อจำกัดด้านพื้นที่และงบประมาณในการก่อสร้างให้ได้จริง ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากของนักออกแบบในอนาคต ที่สำคัญผมยังได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่มีในตำราคือ กระบวนการคิดแบบ Design Thinking ซึ่งพี่ๆ ดีไซเนอร์จากเอพี ดีไซน์ แล็บก็ได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากในการต่อยอดไปสู่การทำงานจริง ซึ่งงานการออกแบบครั้งนี้ผมมองว่าในความเป็นจริง พื้นที่หนึ่งยูนิตในห้องสตูดิโอ เรายังสามารถแชร์ห้องกับเพื่อนได้อีก แล้วจึงค่อยๆ ออกแบบโดยมองว่าเราต่างก็ต้องการพื้นที่ย่อยๆ ที่ซ้อนทับกัน สามารถปรับเปลี่ยนให้รองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ทั้งต้องการมีพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมอยู่ภายในห้องอย่างเป็นสัดส่วน”

NEW GEN NEW TREND UNIT คือ ห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร จะได้รับการก่อสร้างจริงในโครงการ ASPIRE งามวงศ์วาน ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด ‘การออกแบบพื้นที่แห่งโลกอนาคต ที่ปรับเปลี่ยนได้ และเติบโตไปตามผู้อยู่อาศัย’ โดยมี 2 แนวคิดสำคัญในการออกแบบ ได้แก่ 1) ALL SPACE USED – ทุกสัดส่วนของพื้นที่ถูกใช้สอยอย่างคุ้มค่าเต็มไปด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน 2) CO-LIVING & PRIVATE SPACE ส่วนรวมหรือส่วนตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์จริงแล้ววันนี้ที่โครงการ ASPIRE งามวงศ์วาน คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่จากเอพี ไทยแลนด์ พบยูนิตพิเศษส่งท้ายก่อนปิดโครงการ ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ  กู้เต็ม 100% ฟรีจอง ฟรี iPhone11 ฟรีเฟอร์นิเจอร์ และผ่อนต่ำเพียง 1,999 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าชมโครงการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1623 หรือ www.apthai.com