fbpx

“เอ็มเพอเร่อร์” จัดประกวดออกแบบบ้านมิติใหม่ ฉลองครบ 30 ปี

“เอ็มเพอเร่อร์” จัดประกวดออกแบบบ้านมิติใหม่ ฉลองครบ 30 ปี

นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด (ที่ จากขวาจัดสัมมนา พร้อมชวนส่งผลงานประกวดออกแบบบ้าน ภายใต้หัวข้อ‘The Phenomenon’ “เราไม่ใช่แค่สร้างบ้าน เราสร้างสิ่งมหัศจรรย์” โดยมี สถาปนิกดีไซเนอร์ชื่อดัง อาทิ นายนนทวัฒน์ เจริญชาศรี (ที่ จากขวา)นายจูน เซคิโน (ที่ 3จากซ้าย) และ นายจีรเวช หงสกุล (ที่ 1 จากขวา) ร่วมให้ความรู้ ณ ศูนย์ประชุมเซ้าต์อีสเอเชียเซ็นเตอร์ (SEAC) เมื่อวันก่อน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. อ.ถวลัย์ วงษ์สวรรค์                  อดีตหวัหน้าภาควิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2. คุณจิระ ธนรัช                        ผู้จัดการฝ่ายแบบ บริษัท ดิเอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์

3. คุณจูน เซคิโน                          กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูน เซคิโน อาร์คิเทคต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

4. คุณชาตรี ตระกูลชวลิต            รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์

5. คุณสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ              ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์

6. คุณสมาน เทียมมีเชาว์               ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์

7. คุณนนทวัฒน์ เจริญชาศรี         กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัคท์สโตร์ เดอะดีไซน์กูรู จำกัด และ บริษัท ดิออเธอร์ส จำกัด (The Others)

8. คุณจีรเวช หงสกุล                    กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด