เฮลิกซ์ฯ คว้ารางวัล Bronze Award งาน “สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD 2019”

คุณณัฐรดา ดิสถาพร Marketing Director บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด ในเครือบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล Bronze Award องค์กรที่ประกอบธุรกิจ ประเภทอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง (Real estate & Construction) จาก คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ในงานประกวด “สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD 2019” 

จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ในแคมเปญ “UNiO, Virtually Everywhere” ที่ได้แรงบันดาลใจจากการนำเทคโนโลยี Virtual Reality มาใช้ในการส่งเสริมการขาย โดยรางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นบทพิสูจน์ถึงความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นไม่ซํ้าใคร รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแคมเปญที่สามารถเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในครั้งนี้