แซง-โกแบ็ง ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย

แซง-โกแบ็ง ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย

แซง-โกแบ็ง ผู้นำในตลาดการก่อสร้างระดับโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง ร่วมขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย โดยแซง-โกแบ็งได้ร่วมนำเสนอโซลูชั่นส์ Multi-Comfortภายในงาน Thai-French Smart City Forum ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อร่วมส่งเสริมแนวคิดใหม่ ๆ และการพัฒนาเทคนิคในด้านการก่อสร้างที่ยั่งยืน ความสวยงามทางสุนทรียศาสตร์ และการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

Thai-French Smart City Forum จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ บิสเนส ฟรานซ์ (ฝ่ายการค้าและพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการรังสรรค์ระบบนิเวศที่ส่งเสริมแนวทางสู่นวัตกรรมบูรณาการ

การประชุม Thai-French Smart City Forum ครั้งนี้ยังมอบโอกาสให้แก่บรรดาผู้แทนจากประเทศไทยสามารถพบปะกับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะชั้นนำของโลกจากฝรั่งเศส อาทิ SAINT-GOBAIN, ACOEM, ARTELIA, BOUYGUES-THAI, DASSAULT SYSTEMS, DEXTRA, EDF INTERNATIONAL NETWORKS, EGIS, ENGIE, MICHELIN, PLATT NERA-SIGFOX, SCHNEIDER ELECTRIC, SUEZ และ VEOLIA ตลอดจนมีโอกาสร่วมพูดคุยหารือในประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการเมืองอัจฉริยะและย่านนวัตกรรม ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบัน ภายในงานนี้ แซง-โกแบ็ง ยังได้ร่วมการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Cutting-edge solutions for a smart & sustainable future” ร่วมกับบริษัท Dassault Systemes, Engie และ Schneider โดย แซง-โกแบ็ง ได้นำเสนอแนวคิด “What is building 4.0?” ผ่านโซลูชั่นส์ Multi-Comfort สำหรับเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ประสิทธิภาพสูงที่มอบความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัยในอาคาร และประหยัดพลังงานเป็นเลิศ ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในอาคารพักอาศัยที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

มร. นิโคลา โกเดท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แซง-โกแบ็ง กล่าวว่า “การยกระดับขีดความสามารถ กำลังการผลิต และนวัตกรรมการก่อสร้าง คือความมุ่งมั่นของแซง-โกแบ็ง เราเล็งเห็นถึงวิธีการก่อสร้างอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น (ซึ่งรวมถึงการผลิตนอกสถานที่ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน) จึงนับเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องไม่ละทิ้งนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ความยั่งยืน เราตระหนักอยู่เสมอว่านวัตกรรมคือหนึ่งในมูลค่าสูงสุดที่ทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการคาดการณ์ว่า ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปัจจุบันจะเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในการสร้างอาคารอัจฉริยะรุ่นใหม่ ๆ ที่มีการควบคุมการทำงานระยะไกลแบบอินเตอร์แอ็คทีฟที่ประหยัดพลังงาน แต่จะอย่างไรก็ตาม อาคารที่ดีที่สุดก็คืออาคารที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอบความสะดวกสบายสำหรับผู้พักอาศัย โดยใช้พลังงานเพียงน้อยในการเริ่มต้นสร้างความรู้สึกสบายโดยรวม”

“แซง-โกแบ็ง มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ในการออกแบบพื้นที่พักอาศัยด้วยแนวคิด Multi Comfort ซึ่งมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้พักอาศัยในอาคารมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัย การทำงาน หรือความบันเทิง เป้าหมายสูงสุดของเราคือการออกแบบอาคารเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งกว่า โซลูชั่นส์ Multi-Comfort คือกลยุทธ์ของเราในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศและพัฒนานวัตกรรมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล แซง-โกแบ็ง มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายเพื่อช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุถึงเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญทั้งด้านนวัตกรรมสมัยใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดที่เปิดกว้างและใส่ใจต่อความต้องการของผู้บริโภค”   

เรื่องราวที่น่าสนใจ

Follow Us