พลิกโฉมทั่วไทย! โลตัส กางโร้ดแมพเปิดสาขาและพัฒนาพื้นที่ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ สู่ SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของชุมชน

Lotus’s SMART Community Center

โลตัส กางแผนเปิดสาขาใหม่และพัฒนาพื้นที่ศูนย์การค้าทั่วไทย พลิกโฉมการเติบโตธุรกิจแบบ Transformational Growth เดินหน้าตามโร้ดแมพเปิดสาขาใหม่พร้อมขยายปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้าที่มีอยู่อีก 31 แห่งทั่วประเทศ พลิกโฉมโลตัสสู่การเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนทุกวัยในชุมชน โดยมีรูปแบบดีไซน์สาขา สินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของคนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้า รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส

นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้า โลตัส กล่าวว่า “โลตัส เดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ต่อยอดสาขาของโลตัสสู่การเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนทุกวัยในชุมชน ผ่านการเปิดสาขารูปแบบใหม่ การขยายพื้นที่ศูนย์การค้าและปรับปรุงพื้นที่สาขาเดิม เพื่อปรับโฉมสาขาของโลตัสให้มีรูปแบบสาขาที่มีดีไซน์ สินค้าและบริการ ร้านค้า ที่แตกต่างกันไปตามความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ โดยในปีที่ผ่านมา เราได้เปิดตัวโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ สาขารูปแบบใหม่ที่เป็นต้นแบบของ SMART Community Center เรายังคงเดินหน้าพัฒนาสาขารูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นค้าปลีกที่เข้าถึงชุมชนและตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจ และพร้อมเป็นศูนย์กลางชุมชนที่รองรับการใช้ชีวิตในทุกมิติของทุกเจเนอเรชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ในสังคมมีการใช้ชีวิตร่วมกันของประชากรถึง 6 เจเนอเรชั่น ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความต้องการที่แตกต่างกันของคนในแต่ละช่วงวัย จากความสำเร็จของโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เราได้นำประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อมาพัฒนาโลตัสสาขาอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งสาขาที่จะเปิดใหม่และสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็น SMART Community Center ที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยในครอบครัว และมีรูปแบบสอดคล้องกับชุมชนโดยรอบสาขา โดยตั้งเป้าหมายการลงทุนเปิดสาขาใหม่ตามแผนงาน นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายพื้นที่ศูนย์การค้าและปรับปรุงสาขาเดิมจำนวน 31 สาขา เพื่อให้ทุกสาขาของโลตัสสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ศูนย์การค้าในสาขา เพิ่มร้านค้าหลากหลายแบรนด์ ทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์ผู้ประกอบการท้องถิ่น และเติมเต็มร้านค้าที่ครบครันและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรของโลตัส ขยายโอกาสที่เพิ่มขึ้น สู่การสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกันกับโลตัส โดยนอกจากการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้าให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งเสริมการเป็น SMART Community Center สนับสนุนการขาย ทั้งการจัดโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษดึงดูดลูกค้า เพิ่ม traffic ในศูนย์การค้า พร้อมจัดแคมเปญทางการตลาดร่วมกับแบรนด์ร้านค้าเช่าในโลตัส และยังมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมต่อทั้งด้านการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากสาขา ระบบสมาชิกมายโลตัสเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้าสมาชิก และใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของโลตัสเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการอีกด้วย”