ไทยพาณิชย์และพลัสพร็อพเพอร์ตี้ ร่วมรับรางวัลสูงสุด บริหารจัดการ “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2562″ ชูเทคโนโลยีหัวใจแห่งความสำเร็จยกระดับความปลอดภัยอาคารสำนักงาน

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า นับเป็นอาคารสำนักงานที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพราะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ CBD ได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ที่แม้จะเป็นอาคารที่มีการใช้งานมานานกว่า 20 ปี แต่ก็ยังคงสภาพดี ดูทันสมัย และได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย

เนื่องจากมีการบริหารจัดการอาคารได้เป็นอย่างดีและไม่หยุดที่จะพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย ทัดเทียมอาคารสำนักงานใหม่ๆ จนล่าสุดสามารถคว้ารางวัล อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยปี 2562 (BSA Building Safety Award) จาก 3 อาคาร ได้แก่

  • ระดับสูงสุด หรือ Platinum ในอาคารสำนักงานใหญ่ และ Plaza East ตลอดจนระดับ Gold จากอาคาร Plaza West รางวัลดังกล่าวมาจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย และฝ่ายบริหารงานอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญอย่างพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะผู้บริหารจัดการอาคารสำนักงานไทยพาณิชย์

ซึ่งงานประกาศรางวัลนี้จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร มอบให้อาคารที่มีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยสูงสุดระดับประเทศ เป็นเครื่องการันตีคุณภาพของอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ว่ามีความพร้อมและมีความปลอดภัยที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

กล่าวว่า ถึงแม้ธนาคารไทยพาณิชย์จะเป็นสถาบันการเงินที่มีธุรกิจหลักคือให้บริการด้านการเงิน แต่ปัจจุบันก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการอาคารสำนักงานให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยสูงที่สุด สอดคล้องกับ Motto ของหน่วยงาน (ฝ่ายบริหารความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย)   คือ ทุกคนมาทำงานแล้วต้องกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ฉะนั้นการบริหารจัดการอาคารของเรา จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุด โดยเฉพาะอาคารสำนักงานไทยพาณิชย์ที่มีอายุกว่า20 ปี ถือว่าไม่ง่ายเลย

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า นับเป็นอาคารที่มีพื้นที่สาธารณะหรือ Public Area มากที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ แต่ละวันมีบุคคลภายนอกเข้าออกตลอดเวลาประมาณ 7-8 พันคน ไม่รวมพนักงานประจำและเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าออกในแต่ละวันอีกกว่าหมื่นชีวิต ดังนั้นการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องยากกว่าอาคารสำนักงานประเภทอื่นที่เป็นอาคารปิด มีบุคคลภายนอกเข้าออกจำกัด อีกทั้งปัจจุบันผู้บริโภคจะมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบการจะมีขั้นตอนตรวจตราบุคคล เข้า – ออก อาคารอย่างเข้มงวดนั้นมีโอกาสสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ใช้อาคารได้ และแม้ว่างานรักษาความปลอดภัยจะไม่ใช่งานหลักที่ธนาคารมีประสบการณ์ แต่การเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่ทำงานได้มาตรฐานที่ธนาคารกำหนดไว้จึงเป็นทางออกที่ลงตัว

จากโจทย์ข้างต้นเราได้มีการยกเครื่องระบบอาคารอัจฉริยะ (Building Automation System) ครั้งใหญ่ในปี 2558 โดยมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย และงาน Building Management System ทุกด้าน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์นับเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย และที่สำคัญธนาคารไทยพาณิชย์ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และพบว่าในบางประเทศได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาความปลอดภัยหลายอย่างที่ล้ำสมัย

แต่การจะรับเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยนั้นมาทั้งหมด อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือสร้างประโยชน์เหมือนอย่างในต่างประเทศ เพราะต้องทำการศึกษาความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานจริงในแต่ละที่ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และจากการเรียนรู้เหล่านั้นทำให้ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยไปสู่รูปแบบบูรณาการที่เชื่อมต่อทุกระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดให้เชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกัน (Integrated System) ไม่ว่าจะเป็น ระบบ CCTV ระบบเตือนภัยทั้งหมด ระบบ Access Control ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงานทุกขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาด้านระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารอย่างก้าวกระโดด

“จากรางวัลที่ได้รับมาจึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า แม้ว่าอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า จะผ่านการใช้งานมากว่า 20 ปี แต่เป็นอาคารที่ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งระบบวิศวกรรมอาคาร การปรับปรุงตัวอาคาร และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ก็ทำให้ยืนหยัดในความเป็นเลิศได้อย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงตั้งเป้าที่จะปรังปรุงตัวเองอยู่เสมอ ล่าสุดยังได้ทำการศึกษาระบบ Machine Learning และ AI สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมองว่าจะกลายเป็นเทรนด์สำหรับงานรักษาความปลอดภัยในอนาคต” นายพงษ์สิทธิ์ กล่าว

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการอาคารสำนักงานไทยพาณิชย์ 

กล่าวเสริมว่า อาคารสำนักงานนั้น มีความสำคัญกับชีวิตของคนทำงานอย่างมาก เพราะหลายๆ คนใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานมากกว่าที่บ้านของตัวเอง ดังนั้นการจะฝากชีวิตไว้กับอาคารสำนักงานที่ใด ความปลอดภัย ย่อมต้องเป็นปัจจัยที่นำมาพิจารณาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเหตุไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้ทุกวินาที 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีกับการบริหารอาคารก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุคของ  Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พลิกบทบาทของระบบวิศวกรรมอาคาร และการบริหารรักษาความปลอดภัยไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มีการผสานเทคโนโลยี่ต่างๆ เข้ามาช่วยทำให้การระบบวิศวกรรมอาคารและระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูง สามารถเก็บข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต่างๆ

โดย Big Data Analytics และมีการแสดงผลผ่าน Central Monitoring Dashboard คัดกรองผู้เข้ามาในอาคาร มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ดูแลอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ อาทิเช่น มีระบบ CCTV ที่ครอบคลุมในพื้นที่โดยรอบอาคารและในจุดเสี่ยงสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือช่างอาคารทำงานโดยผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ QR Code เพื่อยืนยันและรายงานผลการปฏิบัติงานแสดงผลไปยังระบบส่วนกลางแบบเรียลไทม์

ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างล่าสุด ที่พลัสฯ ได้ร่วมกับแสนสิริ นำ IoT เข้ามาพัฒนาสู่ Smart Command Centre ศูนย์สังเกตการณ์อัจฉริยะจากส่วนกลางได้นำเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานบริหารอาคาร  เป็นการยกระดับการทำงานรูปแบบ Real Time ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ รองรับแม้ในช่วงเกิดเหตุวิกฤต ซึ่งเป็นการนำข้อมูลด้านความปลอดภัย Safety devices และระบบวิศวกรรมอาคาร (Building Facilities) 

โดยทำงานผ่าน IoT Data Platformและรวมถึงการมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฝ้าระวัง สั่งการ และประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราได้นำเทคโนโลยี IoT มาพัฒนาให้สามารถใช้ในการบริหารอาคารได้จริงจังอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและจัดการเหตุไม่พึงประสงค์ได้แบบทันท่วงทีตลอดระยะเวลา 365 วัน / 24 ชั่วโมง ซึ่งในอนาคต Smart Command Centre นี้ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดใช้เป็นศูนย์สังเกตการณ์อัจฉริยะกับทุกอาคารที่พลัสฯ บริหาร ได้ด้วยเช่นกัน.

ติดตามเราได้ที่ : facebook

ติดต่อสอบถาม : Contact