พอร์โต้ ชิโน่ และ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ร่วมเปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุน “AIMCG”

อมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหาร “พอร์โต้ ชิโน่”ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกบนถนนพระราม 2 

ร่วมงานเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)” ซึ่งพอร์โต้ ชิโน่ เป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในกองทรัสต์ดังกล่าว โดยมี ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร จากบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารบี ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้