The Forestias by MQDC ทุ่มงบ 25 ล้าน เปิดโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ มอบเงินช่วยผู้ประสบปัญหาโควิด 1,000 ครอบครัวครอบครัวละ 15,000 บาท เพื่อให้ช่วยดูแลกล้าไม้ 1.2 ล้านต้น ในระยะเวลา3เดือน โดยมีกรมป่าไม้ให้ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนเพาะกล้า

14 พฤษภาคม 2563 ชลบุรี – นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

Read More »

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จัดโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ Revolving Development Credit Program – Cum Debenture (RDPD) กับธนาคารไทยพาณิชย์ 3 หมื่นล้านบาท เตรียมความพร้อมเดินหน้าแผนลงทุนต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศ

14 พฤษภาคม 2563 – แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามในสัญญาเพื่อเดินหน้าจัดโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่

Read More »

“สถาพร เอสเตท” ส่งโปรสุดพิเศษให้ลูกค้าอยู่อาศัยฟรี 1 ปี กับโครงการ “อิเธอร์นิตี้ ทาวน์ พริมโรส วัชรพล” (ETERNITY TOWN PRIMROSE Vacharaphol)

สุนทร สถาพร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ   ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้าน และทาวน์โฮม ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษจากโครงการ “อิเธอร์นิตี้ ทาวน์ พริมโรส วัชรพล”

Read More »

The Forestias by MQDC ทุ่มงบ 25 ล้าน เปิดโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ มอบเงินช่วยผู้ประสบปัญหาโควิด 1,000 ครอบครัวครอบครัวละ 15,000 บาท เพื่อให้ช่วยดูแลกล้าไม้ 1.2 ล้านต้น ในระยะเวลา3เดือน โดยมีกรมป่าไม้ให้ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนเพาะกล้า

14 พฤษภาคม 2563 ชลบุรี – นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

Read More »

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จัดโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ Revolving Development Credit Program – Cum Debenture (RDPD) กับธนาคารไทยพาณิชย์ 3 หมื่นล้านบาท เตรียมความพร้อมเดินหน้าแผนลงทุนต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศ

14 พฤษภาคม 2563 – แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามในสัญญาเพื่อเดินหน้าจัดโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่

Read More »

“สถาพร เอสเตท” ส่งโปรสุดพิเศษให้ลูกค้าอยู่อาศัยฟรี 1 ปี กับโครงการ “อิเธอร์นิตี้ ทาวน์ พริมโรส วัชรพล” (ETERNITY TOWN PRIMROSE Vacharaphol)

สุนทร สถาพร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ   ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้าน และทาวน์โฮม ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษจากโครงการ “อิเธอร์นิตี้ ทาวน์ พริมโรส วัชรพล”

Read More »

Most Popular: