24 FIX ออกมาตรการเข้ม! ความสะอาดและความปลอดภัยเน้นมาเป็นอันดับหนึ่ง สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และผู้ให้บริการ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ฟิกซ์ จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีพันธกิจหลักในการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการซ่อมแซมในประเทศไทย เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการดีขึ้น ตระหนักถึงความสะอาด ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของทั้งลูกค้า และผู้ให้บริการ จึงออกมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ในช่วงที่ต้องทำงานอยู่บ้าน หรือ Work From Home รวมถึงสถานประกอบการที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้

หากบ้านหรือสถานประกอบการของคุณเกิดอาการชำรุดเสียหาย คงมีความกังวลใจไม่น้อยในการเรียกใช้บริการจากช่างที่ไม่มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทาง 24 FIX จึงออกมาตรการเข้มงวดในการ ควบคุม และป้องกัน เพื่อให้ทั้งตัวลูกค้า และผู้ให้บริการได้รับความสะอาด และความปลอดภัยสูงสุด คลายความกังวลใจ ใช้บริการซ่อมแซมกับช่างจาก 24 FIX ได้อย่างปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัส Covid-19