fbpx

เพราะเสียงของลูกค้าสำคัญที่สุด อนันดาฯ พัฒนาระบบปฏิบัติการ “ANANDA SURE” เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ดูแลตั้งแต่วันแรกตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย เพื่อลูกบ้านอนันดาฯ โดยเฉพาะ​

ทุกวันนี้โลกเราหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปอย่างรวดเร็ว การไม่หยุดพัฒนาที่จะก้าวไปข้างหน้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ Developer ไม่ควรมองข้าม อย่างเช่น ANANDA Development ที่นำเอาจุดแข็งด้าน Technology มาพัฒนาระบบหลักขององค์กร โดยมีระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า “ANANDA SURE” ที่มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด เพราะเสียงของลูกค้าที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆ นั้นมีพลังอย่างมาก ระบบนี้ถือเป็น Backbone สำคัญในการจัดการโครงการในเครืออนันดาฯ ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบกว่า 48 โครงการ มูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาท เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้แกนหลักสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่​

  • Ananda Focus คือ การวางแผนงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารงานขาย งานบริหารการก่อสร้าง งานบริหารงานบริการลูกค้ามาร่วมกันจัดทำแผน นำเสนอผลงาน และมีการติดตามรายสัปดาห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งรายได้ และความพึงพอใจของลูกค้า ​
  • Ananda Sure คือ Operation excellence เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการในเครืออนันดาฯ ในะระยะยาว​
  • Ananda Clear คือ การดูแลระบบจัดการตั้งแต่การเตรียมห้องพักให้พร้อม ตรวจรายละเอียดทุกอย่างภายในห้องพัก ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า​
  • Ananda Quick คือ กระบวนการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลในทุกจุดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง​
  • Ananda PMO คือการควบคุมงานระดับโปรเจคตั้งแต่ต้นจนจบ​

​เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ “ANANDA SURE” ​ เป็นระบบรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าตั้งแต่ก่อนซื้อจนกระทั่งหลังซื้อ โดยไม่มาผ่านขั้นตอนยาวนานแบบเดิมๆ แต่เสียงเหล่านี้จะถูกส่งไปถึงตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับ CEO มีระบบการจัดการผ่านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมต่างๆ ที่ติดตามข้อมูลแบบ Real-time ส่งผลให้การแก้ไขปัญหานั้นสั้นลงและตรงจุดครับ ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความพอใจเพิ่มขึ้น เพราะความพอใจและความสุขของลูกค้านี่แหละที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาวครับ

​ซึ่งจากการประเมินผลหลังนำ ANANDA SURE มาใช้ พบว่าความพึงพอใจในการให้บริการ (CSAT) เพิ่มขึ้น 6% จากเดิม 88.0% เป็น 93.4% ซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้อนันดาฯ ได้พัฒนาเเละมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านต่อไปอีกในอนาคตครับ​

#livingsneakpeek #PRnews​#Ananda #Anandasure