LPN มอบเสื้อแก่สภากาชาดไทย วันบริจาคโลหิตโลก

LPN มอบเสื้อแก่สภากาชาดไทย วันบริจาคโลหิตโลก

LPN

เมื่อเร็วๆ นี้ (4 มิ.ย. 2561) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนางสาวนิตยา วงศ์ทวิลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 (World Blood Donor Day 2018) มูลค่า 250,000 บาท แก่นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย (กลาง) เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิตและร่วมกันเป็นผู้ให้ กับการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนกระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ป่วย ซึ่ง LPN สนับสนุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว