fbpx

MAKE LIVING GREAT AGAIN

อยู่..เพื่อทุกความหมายของคุณ

-วิถีชีวิตปกติแบบใหม่-

นิทรรศการ “ Make Living Great Again”จัดแสดงขึ้นเพื่อให้เราทุกคนกลับมาตระหนักถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต เหตุผลที่ทำให้คุณตื่นมา…เพื่อทำสิ่งที่มีความหมายกับคุณมากที่สุด

นิทรรศการ “ Make Living Great Again” จาก 10 ศิลปินช่างถ่ายภาพแนวสตรีท ได้มาถูกจัดแสดงผ่านสื่อออนไลน์บน IG  เพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องราว และแรงบันดาลใจของผู้คนจริง ที่ยังคงมุ่งมั่นเพือเป้าหมายของตัวเองเพื่อความสุข แม้ในยามวิกฤต ระหว่าง ‘วิถีการใช้ชีวิตในกรุงเทพ’ และ ‘วิถีชีวิตปกติแบบใหม่’ ด้วยมุมมองผ่านเลนส์อันหลากหลาย

ซีรีย์ภาพเหล่านี้แสดงถึงจิตวิญญาณของผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองหลวง และยังคงใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่องด้วย ‘ความหวัง’ ท่ามกลางความยากลำบากจากวิกฤติโควิด 19 ที่บังคับให้ทุกคนต้องอยู่กับบรรทัดฐานการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม