ออริจิ้นขอเป็นหนึ่งในตลาดคอนโด Pet Lover ด้วยอาณาจักร Origin Pet Family สร้าง Ecosystem เพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงรองรับ 16 โครงการคอนโด

ตลาดคนรักสัตว์นี้ไม่ใช่เล่นๆ นะครับ เทรนด์ในปัจจุบันไม่ใช่ครอบครัวแค่พ่อแม่ลูกแบบในอดีตละ มีทั้งคนที่อยู่เป็นโสด มีทั้งกลุ่มที่อยู่เป็นคู่ไม่มีลูก หรือกลุ่มคู่แบบ LGBTQ+ ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนลูก เป็นหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ซึ่งตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดในทุกวันนี้ จึงได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกลุ่มเหล่านี้มากขึ้น ให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกต้อง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นที่มาของการมุ่งสู่ Origin Pet Family คอนโดและ Ecosystem เพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงจากทางออริจิ้น ซึ่งตอนนี้มีโครงการสะสมแล้ว 16 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาท ครับ

โดยออริจิ้นได้จัดตั้ง “RED Team By Origin” ที่เป็นทีมงานวิจัยรวบรวมบุคลากรจากหลายฝ่ายมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่คำนึงถึงทั้งพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป, การพัฒนาออกแบบสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการ, มีการวิจัยเพื่อหาเทรนด์ใหม่ๆ และอัพเดทให้เข้ากับยุคสมัย โดยไม่ลืมการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางกลยุทธ์ Origin Pet Family นี้ ก็เป็นผลงานของทาง RED Team เช่นกัน โดยได้ปรับปรุงการออกแบบวัสดุ พื้นที่ภายใน และพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งบริการเพื่อชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง ยกตัวอย่างเช่น CATSULE ที่เป็นพื้นที่สำหรับแมว, การออกแบบสวนสำหรับน้องหมาที่คัดเลือกพืชสายพันธุ์ที่ไม่เป็นอันตราย และดีต่อสุขภาพ เป็นต้น

สำหรับใครที่สนใจโครงการเลี้ยงสัตว์ได้ของทางออริจิ้นทั้ง 16 โครงการ ผมแนบภาพมาให้ดูด้วยครับ