RISC โดย MQDC มอบของขวัญปีใหม่ให้คนกรุง เปิดตัวต้นแบบ“เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” กรองฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อปอดที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

  • ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมเทศกาลแห่งความสุข และต้อนรับปีใหม่ 2563  มอบของขวัญให้แก่คนกรุงเทพฯ ด้วยการเปิดตัวต้นแบบ“เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง”  ด้วยระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง อัตราการฟอกอากาศได้สูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณใจกลางกรุงเทพฯ สกายวอล์กสี่แยกปทุมวัน

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมส่งความสุขและมอบของขวัญให้กับคนกรุงเทพฯในเทศกาลปีใหม่ 2563 เปิดตัวต้นแบบ“เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง”  ด้วยระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งสามารถฟอกฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้ในอัตราสูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งสามารถกรอกฝุ่นพิษ PM 2.5 และยังสามารถตรวจสอบปริมาณฝุ่นพิษ ได้ที่บริเวณลานกิจกรรมลานระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่และสยามเซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC เปิดเผยว่า RISC โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) มุ่งตอกย้ำกลยุทธ์หลักของ MQDC ในเรื่อง ‘for all well-being’ หรือ การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก ซึ่งไม่ใช่การจำกัดเฉพาะเพียงลูกบ้านของโครงการ MQDC เท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทุกคน จึงได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขและมอบของขวัญให้กับคนกรุงเทพฯในเทศกาลปีใหม่ 2563 เปิดตัวต้นแบบ “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” ด้วยเทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งสามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 5,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งสามารถกรอกฝุ่นพิษ PM 2.5 และยังสามารถตรวจสอบปริมาณฝุ่นพิษ ติดตั้งบริเวณลานกิจกรรมลานระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่และสยามเซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯจนถึงสิ้นปี 2562 จากนั้นจะย้ายไปติดตั้งบริเวณสกายวอล์กสี่แยกปทุมวันและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตเพิ่มอีก 2 เครื่อง เป็นจำนวนรวม 6 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้สูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563

สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละอองแล้วดูดเข้าไปติดที่ระนาบที่มีขั้วตรงข้าม อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด โดยผ่านแผ่นกรองที่สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และสามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

“RISC เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีการวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานของแนวคิดในมิติต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ และเนื่องจากปัจจุบันเราพบปัญหาทางด้านคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะปัญหาภายนอกอาคารอย่างเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง RISC จึงเกิดแนวคิดในการยกระดับคุณภาพอากาศที่ดีระดับเมือง ด้วยการสร้างต้นแบบ “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง”ด้วยเทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง ซึ่ง RISC เชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่นับยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้น ให้คนในเมืองสามารถใช้ชีวิตประจำวันนอกอาคารได้อย่างเป็นปกติ เป็นของขวัญให้กับคนกรุงเทพฯต้อนรับปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งยังเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ ‘for all well-being’ สร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก ที่ MQDC และ RISC ตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงเฉพาะลูกบ้านของโครงการ MQDC เท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทุกคน” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

ทั้งนี้การติดตั้ง“เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง”  นอกจากจะช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณพื้นที่โดยรอบแล้ว ยังช่วยให้ RISC สามารถเก็บข้อมูลจริงจากบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต  ทำให้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวาง และตำแหน่งติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลวิจัย

เรื่องราวที่น่าสนใจ

“แสนสิริ” ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ ก้าวสู่ระดับโกลบอล ร่วมกับ Tiffany & Co. จัดงาน “Be My Boo The Never Ending Party” ส่งประสบการณ์ และ รสนิยมการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส ในแบบฉบับ BuGaan Krungthep Kreetha ใน Sansiri Luxury Collection

Read More »

Follow Us

ข่าวสารน่ารู้

“แสนสิริ” ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ ก้าวสู่ระดับโกลบอล ร่วมกับ Tiffany & Co. จัดงาน “Be My Boo The Never Ending Party” ส่งประสบการณ์ และ รสนิยมการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส ในแบบฉบับ BuGaan Krungthep Kreetha ใน Sansiri Luxury Collection