RISC by MQDC เปิดตัวหนังสือ Well-Being Trend 2020 – 2021 รับรู้เมกะเทรนด์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ต่อยอดกลยุทธ์ ‘For All Well-Being’ เพื่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน

เปิดตัวหนังสือ Well – being Trend 2020-2021 เป็นครั้งแรก เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี (Well – being) ในประเทศไทยของเรารวมถึงการนำไปใช้จริงเชิงพาณิชย์และการหาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

“ปัจจุบันการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี หรือ Well-being เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาที่ถูกกล่าวถึงอยู่เสมอท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
จำนวนประชากร สังคม เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่

และสิ่งแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งสิ้น ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหนังสือ Well – being Trend 2020-2021 จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้และนำเสนอความเป็นไปได้เรื่องความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการวิจัยอย่างเป็นระบบและนำเสนอองค์ความรู้ออกมาในรูปแบบของหนังสือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจ โดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากข่าวสาร

และงานวิจัยในด้านความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่กำลังส่งผลต่อวิถีชีวิตและสร้างอิทธิพลระดับสากล เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรจำนวนของกลุ่มผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยี การระบาดของ COVID-19 ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และการลดลงของทรัพยากรทั่วโลก

เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านี้ให้เกิดแรงผลักดันและโอกาสด้านอาชีพใหม่ๆ รวมถึงการลงทุนทำสิ่งใหม่ ต่างจากที่คุ้นเคยในอนาคต เพื่อการสร้างไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี และอนาคตที่ยั่งยืน” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

หนังสือ Well-being Trend 2020-2021 มีเป้าหมายให้ผู้อ่านได้รับความรู้ แรงบันดาลใจ เกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้น ขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โดยคำนึงถึงองค์ความรู้ด้าน Well-being ในทุกๆ ศาสตร์และทุกแขนงแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ประกอบด้วย

1.เรื่อง“ดัชนีความอยู่ดีมีสุข และพัฒนาการแนวคิดของความอยู่ดีมีสุข
2.เรื่ององค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข
3 เรื่องเมกะเทรนด์ (Mega Trends) ที่ส่งผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและความเป็นอยู่ของคน อันส่งผลให้เกิดแม็คโครเทรนด์ (Macro Trend) ที่น่าสนใจ
4.เรื่องการถอดรหัสไมโครเทรนด์ (Micro Trends) ด้านความอยู่ดีมีสุข เช่น
มาตรฐานการดำรงชีวิต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนแนวโน้มการประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้ที่สนใจ สามารถพบกับการเปิดตัวหนังสือ Well-being Trend Book 2020 – 2021 ครั้งแรก ได้ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ บูธ F05 สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563 และสามารถสั่งซื้อได้อีก 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. RISC Line Official ID : risc_center และ RISC Facebook Messenger
  2. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.)
  3. Whizdom Club ชั้น 4 True Digital Park บีทีเอสปุณณวิถี
  4. Inspire Me ชั้น 1 ในโซน Iconluxe ศูนย์การค้าไอคอนสยาม