โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ พร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 13, 16-17 พ.ย. นี้ โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB แนวโน้ม“Stable”

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 1 รุ่น อายุ 2 ปี 5 เดือน 5 วัน

ซึ่งบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ระดับ BBB โดยมีธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ คาดว่าจะเสนอขายวันที่ 13
พฤศจิกายน และ 16-17 พฤศจิกายน 2563

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เปิดเผยว่า NOBLE ได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว

โดยทาง NOBLE ได้เตรียมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี 5 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท

คาดว่าจะเสนอขายภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2563
และสำรองสำหรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยทางบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม “Stable”

โดยปรับขึ้นจากแนวโน้ม “Negative” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2563 คุณอรรถวิทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักที่ได้ปรับแนวโน้มเป็น Stable หรือ คงที่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมาทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด-19

โดยบริษัทฯ ทยอยเปิดโครงการใหม่ในปีนี้เป็นจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมกว่า 10,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ได้เปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 โครงการ ได้แก่ นิว โนเบิลงามวงศ์วาน นิว โนเบิล รัชดา – ลาดพร้าว และ นิว โนเบิล ไฟฉาย – วังหลัง ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายได้กว่า 40%-60% ในแต่ละโครงการ

เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเรียลดีมานด์ที่มีความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้ทยอยขายและโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการคอนโดที่สร้างเสร็จ Noble Development Public Co., Ltd. (Head Office) NOBLE Building, 1035 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel. (66 2) 251-9955 Fax. (66 2) 251-9977 www.noblehome.com

อาทิเช่น โนเบิล เพลินจิต โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2
เป็นต้น โดยบันทึกยอดขายได้กว่า 2,800 ล้านบาท ส่งผลดีต่อการรับรู้รายได้และสภาพคล่องที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563
บริษัทฯมีรายได้รวม 4,023 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 714 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าจะทำรายได้ในปี 2563 ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วและโครงการที่เพิ่งสร้างเสร็จ

อาทิ โนเบิลบี ไนน์ทีน สุขุมวิท 19 โนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 และนิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ ที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 5,000 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากผลกระทบของโควิด-19 เนื่องจากโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในตลาด ขณะที่ความแข็งแกร่งของ NOBLE ยังสะท้อนได้จากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯที่ระดับ BBB ซึ่งตอกย้ำสถานะของบริษัทฯ ในการเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ NOBLE สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-9500

Noble Development Public Co., Ltd. (Head Office) NOBLE Building, 1035 Ploenchit Rd.,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. (66 2) 251-9955 Fax. (66 2) 251-9977 www.noblehome.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-251-9955 ต่อ
1415