fbpx

“กรุงศรี ออโต้” เสริมวินัยการออมแก่เยาวชนโลกเงียบ สานต่อโครงการฯ ปีที่ 2 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี

“กรุงศรี ออโต้” เสริมวินัยการออมแก่เยาวชนโลกเงียบ สานต่อโครงการฯ ปีที่ 2 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอดโครงการ “กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน” เป็นปีที่ 2 โดยเริ่มจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายผู้บกพร่องทางการได้ยินและพิการซ้ำซ้อนจำนวน 48 คน ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรีเป็นที่แรก โดยมีอาสาสมัครพนักงาน กรุงศรี

Read More »

“กรุงศรี ออโต้” เสริมวินัยการออมแก่เยาวชนโลกเงียบ สานต่อโครงการฯ ปีที่ 2 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี

“กรุงศรี ออโต้” เสริมวินัยการออมแก่เยาวชนโลกเงียบ สานต่อโครงการฯ ปีที่ 2 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอดโครงการ “กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน” เป็นปีที่ 2 โดยเริ่มจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายผู้บกพร่องทางการได้ยินและพิการซ้ำซ้อนจำนวน 48 คน ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรีเป็นที่แรก โดยมีอาสาสมัครพนักงาน กรุงศรี

Read More »

Most Popular: