fbpx

ซี เอกมัย เปิดตึกให้เข้าชมโครงการรอบสื่อมวลชน แสดงถึงศักยภาพของโครงการทั้งในด้านการก่อสร้าง และการขาย การตลาด พร้อมตั้งเป้ายอดโอน 100% ภายในปีนี้

ซี เอกมัย เปิดตึกให้เข้าชมโครงการรอบสื่อมวลชน แสดงถึงศักยภาพของโครงการทั้งในด้านการก่อสร้าง และการขาย การตลาด พร้อมตั้งเป้ายอดโอน 100% ภายในปีนี้ บริษัท เดอะช้อยส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้เรียนเชิญเหล่าสื่อมวลชนเข้าร่วมชมโครงการ ซี เอกมัย รอบสื่อมวลชน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืนหน้าของโครงการ ที่พร้อมต้อนรับผู้พักอาศัยทุกท่านแล้ววันนี้            

Read More »

ซี เอกมัย เปิดตึกให้เข้าชมโครงการรอบสื่อมวลชน แสดงถึงศักยภาพของโครงการทั้งในด้านการก่อสร้าง และการขาย การตลาด พร้อมตั้งเป้ายอดโอน 100% ภายในปีนี้

ซี เอกมัย เปิดตึกให้เข้าชมโครงการรอบสื่อมวลชน แสดงถึงศักยภาพของโครงการทั้งในด้านการก่อสร้าง และการขาย การตลาด พร้อมตั้งเป้ายอดโอน 100% ภายในปีนี้ บริษัท เดอะช้อยส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้เรียนเชิญเหล่าสื่อมวลชนเข้าร่วมชมโครงการ ซี เอกมัย รอบสื่อมวลชน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืนหน้าของโครงการ ที่พร้อมต้อนรับผู้พักอาศัยทุกท่านแล้ววันนี้            

Read More »

Most Popular: