fbpx

ศุภาลัย โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 61

ศุภาลัย โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 61 กวาดยอดขาย+สร้างรายได้รวมโตต่อเนื่อง พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.40 บาทต่อหุ้น บมจ.ศุภาลัย ประกาศผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2561 กวาดยอดขาย 17,760 ล้านบาท เติบโต 33%  โกยรายได้รวม 11,158 ล้านบาท  เติบโต 13%  กำไรสุทธิ 2,092 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.40 บาทต่อหุ้น เตรียมแผนบุกตลาดอสังหาฯ ไตรมาส 3

Read More »

พฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2018 จากศูนย์วิจัยศุภาลัย

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ในแต่ละช่วงวัยและแต่ละระดับรายได้ โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 คน โดยสอบถามจากความถี่ในการซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ สินค้าที่ซื้อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำ นั่นคือ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำอัดลม แปรงสีฟัน ขนม เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก(เตารีด หม้อหุงข้าว ไดร์เป่าผม เป็นต้น) และเสื้อผ้า  ผลปรากฎว่า ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง มีการซื้อน้ำอัดลม

Read More »

ศุภาลัย มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

ศุภาลัย มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ภายใต้ “โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานศุภาลัยที่เรียนดี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ทั่วประเทศ ด้วยเงินส่วนตัวโดย มูลนิธิประทีป – อัจฉรา ตั้งมติธรรม ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบทุนจำนวนทั้งสิ้น

Read More »

ศุภาลัย โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 61

ศุภาลัย โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 61 กวาดยอดขาย+สร้างรายได้รวมโตต่อเนื่อง พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.40 บาทต่อหุ้น บมจ.ศุภาลัย ประกาศผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2561 กวาดยอดขาย 17,760 ล้านบาท เติบโต 33%  โกยรายได้รวม 11,158 ล้านบาท  เติบโต 13%  กำไรสุทธิ 2,092 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.40 บาทต่อหุ้น เตรียมแผนบุกตลาดอสังหาฯ ไตรมาส 3

Read More »

พฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2018 จากศูนย์วิจัยศุภาลัย

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ในแต่ละช่วงวัยและแต่ละระดับรายได้ โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 คน โดยสอบถามจากความถี่ในการซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ สินค้าที่ซื้อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำ นั่นคือ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำอัดลม แปรงสีฟัน ขนม เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก(เตารีด หม้อหุงข้าว ไดร์เป่าผม เป็นต้น) และเสื้อผ้า  ผลปรากฎว่า ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง มีการซื้อน้ำอัดลม

Read More »

ศุภาลัย มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

ศุภาลัย มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ภายใต้ “โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานศุภาลัยที่เรียนดี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ทั่วประเทศ ด้วยเงินส่วนตัวโดย มูลนิธิประทีป – อัจฉรา ตั้งมติธรรม ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบทุนจำนวนทั้งสิ้น

Read More »

Most Popular: