fbpx

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินทางเยี่ยมโรงงานยิปรอคแหลมฉบัง เน้นย้ำการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดยิปรอค 3G

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินทางเยี่ยมโรงงานยิปรอคแหลมฉบัง เน้นย้ำการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดยิปรอค 3G กรุงเทพฯ 24 ธันวาคม 2561 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร. ฌัก ลาปูฌ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ มร. เอริก ซาแยตา อัครที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เดินทางเยี่ยมชมโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตยิปซัมที่ใหญ่และทันสมัยมากที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อดูการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตยิปซัมตามแนวคิด ยิปรอค 3G ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดมลพิษ และเยียวยาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยมี มร. นิโคลา โกเดท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แซง-โกแบ็ง

Read More »

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินทางเยี่ยมโรงงานยิปรอคแหลมฉบัง เน้นย้ำการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดยิปรอค 3G

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินทางเยี่ยมโรงงานยิปรอคแหลมฉบัง เน้นย้ำการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดยิปรอค 3G กรุงเทพฯ 24 ธันวาคม 2561 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร. ฌัก ลาปูฌ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ มร. เอริก ซาแยตา อัครที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เดินทางเยี่ยมชมโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตยิปซัมที่ใหญ่และทันสมัยมากที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อดูการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตยิปซัมตามแนวคิด ยิปรอค 3G ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดมลพิษ และเยียวยาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยมี มร. นิโคลา โกเดท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แซง-โกแบ็ง

Read More »

Most Popular: