fbpx

ศุภาลัย จัดงาน Analyst Meeting เยี่ยมชมโครงการแนวราบแบรนด์ใหม่ “SUPALAI ESSENCE LADPRAO”

ศุภาลัย จัดงาน Analyst Meeting ต้อนรับนักวิเคราะห์ เยี่ยมชมโครงการแนวราบแบรนด์ใหม่ “SUPALAI ESSENCE LADPRAO” นายไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและ การขาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Read More »
ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว

ศุภาลัย โชว์แบบบ้านใหม่ล่าสุด แบรนด์แนวราบ “ESSENCE”

ศุภาลัย โชว์แบบบ้านใหม่ล่าสุด แบรนด์แนวราบ “ESSENCE” บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและการขาย เปิดบ้านนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมแบรนด์ใหม่แนวราบ “ESSENCE” โครงการ “ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว” (SUPALAI

Read More »

ศุภาลัย จัดงาน Analyst Meeting เยี่ยมชมโครงการแนวราบแบรนด์ใหม่ “SUPALAI ESSENCE LADPRAO”

ศุภาลัย จัดงาน Analyst Meeting ต้อนรับนักวิเคราะห์ เยี่ยมชมโครงการแนวราบแบรนด์ใหม่ “SUPALAI ESSENCE LADPRAO” นายไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและ การขาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Read More »
ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว

ศุภาลัย โชว์แบบบ้านใหม่ล่าสุด แบรนด์แนวราบ “ESSENCE”

ศุภาลัย โชว์แบบบ้านใหม่ล่าสุด แบรนด์แนวราบ “ESSENCE” บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและการขาย เปิดบ้านนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมแบรนด์ใหม่แนวราบ “ESSENCE” โครงการ “ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว” (SUPALAI

Read More »

Most Popular: