fbpx

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค จากศูนย์วิจัยศุภาลัย

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัย ได้สำรวจผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและบ้าน/ทาวน์โฮม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจัยในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมและบ้าน/ทาวน์โฮม คือ ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน, วัสดุที่เลือกใช้ในการตกแต่งภายในมีความแข็งแรงคงทน, คุณภาพและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, ราคาโดยรวมและความคุ้มค่า ตามลำดับ ในการสำรวจยังพบอีกว่า การเลือกซื้อทำเลที่ตั้งของ ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ในโซนเดียวกับสถานที่ทำงาน  ส่วนช่องทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติและตัวแทนขายบ้าน/คอนโดฯ โดยความถี่ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะหาข้อมูลเป็น บางโอกาส นั่นคือ ผู้บริโถคจะหาข้อมูลที่อยู่อาศัยก็ต่อเมื่อมีความสนใจหรือต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานั้นๆ หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย จะเห็นว่า

Read More »

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค จากศูนย์วิจัยศุภาลัย

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัย ได้สำรวจผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและบ้าน/ทาวน์โฮม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจัยในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมและบ้าน/ทาวน์โฮม คือ ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน, วัสดุที่เลือกใช้ในการตกแต่งภายในมีความแข็งแรงคงทน, คุณภาพและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, ราคาโดยรวมและความคุ้มค่า ตามลำดับ ในการสำรวจยังพบอีกว่า การเลือกซื้อทำเลที่ตั้งของ ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ในโซนเดียวกับสถานที่ทำงาน  ส่วนช่องทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติและตัวแทนขายบ้าน/คอนโดฯ โดยความถี่ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะหาข้อมูลเป็น บางโอกาส นั่นคือ ผู้บริโถคจะหาข้อมูลที่อยู่อาศัยก็ต่อเมื่อมีความสนใจหรือต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานั้นๆ หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย จะเห็นว่า

Read More »

Most Popular:

Central The Ecosystem of Quality Living

เซ็นทรัลพัฒนา รุกแผนธุรกิจ Residential ภายใน 5 ปี ขยายเพิ่มกว่า 50 โครงการ สร้างมาตรฐานโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั่วประเทศ ‘The Ecosystem of Quality Living’ ชูจุดแข็งโครงการติดศูนย์การค้าและอยู่ในมิกซ์ยูสชั้นนำ พร้อมบุกเมืองรองเปิดตัว 6 โครงการใหม่ทั้งแนวราบและแนวสูง

Read More »
คุณวิโรจน์ เจริญตรา

“พรีบิลท์” ประกาศรุก 2 โครงการใหม่ต้นไตรมาส 3 ปีนี้ ต่อยอดความสำเร็จ หลังโครงการบ้านเดี่ยว “พรรณนา พุทธมณฑล สาย 3” Sold out เดินหน้าหาที่ดินพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวอีก 2 ทำเล ย่านทวีวัฒนา-ศาลายา

Read More »