fbpx

เสนา ย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้” ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” พร้อมปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน

เสนา  ย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้” ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” พร้อมปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 30ปี ดำเนินงานตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้” ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยผลกำไรจากการขายบ้านในโครงการบริจาคมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระดมทุนเพื่อร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการปากเกร็ด สำหรับใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้ได้มีอาชีพ   ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า เสนาดีเวลลอปเม้นท์

Read More »

เสนา ฮันคิว เปิดชมคอนโดหรู “ปีติ เอกมัย”

เสนา ฮันคิว  เปิดชมคอนโดหรู “ปีติ เอกมัย” ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  เปิดตัว ‘ปีติ เอกมัย’ คอนโดลักชูรี่แห่งแรก ภายใต้การร่วมทุนบริษัท เสนา ฮันคิว

Read More »

เสนาฯ – ฮันคิว โชว์ความแข็งแกร่ง ลุยเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

เสนาฯ – ฮันคิว  โชว์ความแข็งแกร่ง ลุยเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณวาคาบายาซิ ทสึเนะโอะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริษัท

Read More »

เสนาฯ จับมือ ฮันคิว ฮันชิน เปิดตัวแบรนด์ลักชูรี่ ‘ปีติ เอกมัย (PITI EKKAMAI)’

เสนาฯ จับมือ ฮันคิว ฮันชิน เปิดตัวแบรนด์ลักชูรี่  ‘ปีติ เอกมัย (PITI EKKAMAI)’ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มร.ยูสุเกะ คุสุ (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น เปิดตัวคอนโดมิเนียมลักชูรี่แบรนด์ใหม่ ‘ปีติ

Read More »

เสนา ย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้” ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” พร้อมปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน

เสนา  ย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้” ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” พร้อมปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 30ปี ดำเนินงานตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้” ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยผลกำไรจากการขายบ้านในโครงการบริจาคมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระดมทุนเพื่อร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการปากเกร็ด สำหรับใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้ได้มีอาชีพ   ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า เสนาดีเวลลอปเม้นท์

Read More »

เสนา ฮันคิว เปิดชมคอนโดหรู “ปีติ เอกมัย”

เสนา ฮันคิว  เปิดชมคอนโดหรู “ปีติ เอกมัย” ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  เปิดตัว ‘ปีติ เอกมัย’ คอนโดลักชูรี่แห่งแรก ภายใต้การร่วมทุนบริษัท เสนา ฮันคิว

Read More »

เสนาฯ – ฮันคิว โชว์ความแข็งแกร่ง ลุยเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

เสนาฯ – ฮันคิว  โชว์ความแข็งแกร่ง ลุยเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณวาคาบายาซิ ทสึเนะโอะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริษัท

Read More »

เสนาฯ จับมือ ฮันคิว ฮันชิน เปิดตัวแบรนด์ลักชูรี่ ‘ปีติ เอกมัย (PITI EKKAMAI)’

เสนาฯ จับมือ ฮันคิว ฮันชิน เปิดตัวแบรนด์ลักชูรี่  ‘ปีติ เอกมัย (PITI EKKAMAI)’ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มร.ยูสุเกะ คุสุ (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น เปิดตัวคอนโดมิเนียมลักชูรี่แบรนด์ใหม่ ‘ปีติ

Read More »

Most Popular: