fbpx
“เอสซีจี” อัพเดต 5 เทรนด์บ้าน ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้าง มาแรงปี 2022 ตอบวิถี Now Normal เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

“เอสซีจี” อัพเดต 5 เทรนด์บ้าน ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้าง มาแรงปี 2022 ตอบวิถี Now Normal เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

กรุงเทพฯ – คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กินเวลานานกว่า 2 ปี รวมถึงวิกฤติโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกบริบทของการใช้ชีวิต และการทำงาน ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์โลกวิถีใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นวิถีชีวิตปกติของวันนี้ หรือ ‘Now Normal’

Read More »
“เอสซีจี” อัพเดต 5 เทรนด์บ้าน ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้าง มาแรงปี 2022 ตอบวิถี Now Normal เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

“เอสซีจี” อัพเดต 5 เทรนด์บ้าน ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้าง มาแรงปี 2022 ตอบวิถี Now Normal เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

กรุงเทพฯ – คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กินเวลานานกว่า 2 ปี รวมถึงวิกฤติโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกบริบทของการใช้ชีวิต และการทำงาน ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์โลกวิถีใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นวิถีชีวิตปกติของวันนี้ หรือ ‘Now Normal’

Read More »

Most Popular: