fbpx

เอสบี เดินหน้าสร้างเครือข่ายผ่านโซเชียลมีเดีย หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่ม

เอสบี เดินหน้าสร้างเครือข่ายผ่านโซเชียลมีเดีย หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือการพักอาศัย สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน คือ เรื่องโซเชียลมีเดีย ทุกอย่างดูรวดเร็ว ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นผู้ประกอบการในยุคนี้จึงต้องปรับตัว พร้อมตั้งรับให้ทัน จะเห็นได้ว่าหลายๆ ธุรกิจนำแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียมาใช้มากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมี SB Design Square เป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักก็หันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดออนไลน์ควบคู่ออฟไลน์ เพื่อขยายฐานไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น คุณธัญญรักข์ ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี

Read More »

เอสบี เดินหน้าสร้างเครือข่ายผ่านโซเชียลมีเดีย หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่ม

เอสบี เดินหน้าสร้างเครือข่ายผ่านโซเชียลมีเดีย หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือการพักอาศัย สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน คือ เรื่องโซเชียลมีเดีย ทุกอย่างดูรวดเร็ว ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นผู้ประกอบการในยุคนี้จึงต้องปรับตัว พร้อมตั้งรับให้ทัน จะเห็นได้ว่าหลายๆ ธุรกิจนำแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียมาใช้มากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมี SB Design Square เป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักก็หันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดออนไลน์ควบคู่ออฟไลน์ เพื่อขยายฐานไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น คุณธัญญรักข์ ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี

Read More »

Most Popular: