fbpx

“แกรนด์โฮม” โชว์วิสัยทัศน์ใหม่ ‘ใช้ใจสร้างคุณค่า’ พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่อนาคต

“แกรนด์โฮม” โชว์วิสัยทัศน์ใหม่ ‘ใช้ใจสร้างคุณค่า’ พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่อนาคต แกรนด์โฮม ผู้นำเรื่องกระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้าน โชว์วิสัยทัศน์ใหม่ ‘ใช้ใจสร้างคุณค่า’ พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่จะมาลุยธุรกิจเคียงคู่ผู้บริหารรุ่นบุกเบิก โดยวางกลยุทธ์รอบด้านเพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่อนาคต ทั้งกลยุทธ์งานขายโครงการ กลยุทธ์งานขายปลีก และอีคอมเมิร์ซ พร้อมเตรียมเสริมด้วยบริการและธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้สร้างและผู้อยู่อาศัยแบบครบ จบ ในที่เดียว ตั้งเป้าปี 62 กวาดรายได้ทะลุ 5, 200 ล้าน          

Read More »

“แกรนด์โฮม” โชว์วิสัยทัศน์ใหม่ ‘ใช้ใจสร้างคุณค่า’ พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่อนาคต

“แกรนด์โฮม” โชว์วิสัยทัศน์ใหม่ ‘ใช้ใจสร้างคุณค่า’ พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่อนาคต แกรนด์โฮม ผู้นำเรื่องกระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้าน โชว์วิสัยทัศน์ใหม่ ‘ใช้ใจสร้างคุณค่า’ พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่จะมาลุยธุรกิจเคียงคู่ผู้บริหารรุ่นบุกเบิก โดยวางกลยุทธ์รอบด้านเพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่อนาคต ทั้งกลยุทธ์งานขายโครงการ กลยุทธ์งานขายปลีก และอีคอมเมิร์ซ พร้อมเตรียมเสริมด้วยบริการและธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้สร้างและผู้อยู่อาศัยแบบครบ จบ ในที่เดียว ตั้งเป้าปี 62 กวาดรายได้ทะลุ 5, 200 ล้าน          

Read More »

Most Popular: