fbpx

แซง-โกแบ็ง ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย

แซง-โกแบ็ง ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการ เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย แซง-โกแบ็ง ผู้นำในตลาดการก่อสร้างระดับโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง ร่วมขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย โดยแซง-โกแบ็งได้ร่วมนำเสนอโซลูชั่นส์ Multi-Comfortภายในงาน Thai-French Smart City Forum ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อร่วมส่งเสริมแนวคิดใหม่ ๆ และการพัฒนาเทคนิคในด้านการก่อสร้างที่ยั่งยืน

Read More »

บริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างในเอเชีย สนับสนุนงาน BCI Asia Awards 2018

บริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบ และก่อสร้างในเอเชีย สนับสนุนงาน BCI Asia Awards 2018  บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานประกาศผลรางวัล BCI Asia Awards 2018 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบการก่อสร้างผนังและเพดานสำเร็จรูปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบ และการก่อสร้างบนมาตรฐานขั้นสูง โดยการสนับสนุนในปีนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างยิปรอคกับบริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ซึ่งได้แก่ เวเบอร์, แซง-โกแบ็ง กลาส ,และ ไอโซแวร์ (ISOVER) จึงถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกในกลุ่มของบริษัท เพื่อการสนับสนุนงาน BCI Asia Awards อย่างเป็นทางการ  สำหรับงาน BCI Asia Awards จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลยกย่องบริษัทผู้พัฒนาโครงการชั้นนำในแต่ละประเทศของภูมิภาคเอเชีย

Read More »

แซง-โกแบ็ง ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย

แซง-โกแบ็ง ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการ เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย แซง-โกแบ็ง ผู้นำในตลาดการก่อสร้างระดับโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง ร่วมขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ออกแบบได้” สำหรับที่พักอาศัย โดยแซง-โกแบ็งได้ร่วมนำเสนอโซลูชั่นส์ Multi-Comfortภายในงาน Thai-French Smart City Forum ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อร่วมส่งเสริมแนวคิดใหม่ ๆ และการพัฒนาเทคนิคในด้านการก่อสร้างที่ยั่งยืน

Read More »

บริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างในเอเชีย สนับสนุนงาน BCI Asia Awards 2018

บริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบ และก่อสร้างในเอเชีย สนับสนุนงาน BCI Asia Awards 2018  บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานประกาศผลรางวัล BCI Asia Awards 2018 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบการก่อสร้างผนังและเพดานสำเร็จรูปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบ และการก่อสร้างบนมาตรฐานขั้นสูง โดยการสนับสนุนในปีนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างยิปรอคกับบริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ซึ่งได้แก่ เวเบอร์, แซง-โกแบ็ง กลาส ,และ ไอโซแวร์ (ISOVER) จึงถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกในกลุ่มของบริษัท เพื่อการสนับสนุนงาน BCI Asia Awards อย่างเป็นทางการ  สำหรับงาน BCI Asia Awards จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลยกย่องบริษัทผู้พัฒนาโครงการชั้นนำในแต่ละประเทศของภูมิภาคเอเชีย

Read More »

Most Popular: