“โครงการ โนเบิล อราวน์ อารีย์ สร้างยอดขายกว่า 80% วันพรีเซล “

กระแสตอบรับ โนเบิล อราวน์ อารีย์ คึกคัก กวาดยอดขายวันพรีเซลมากกว่า 80% ภายใน 2 ชั่วโมง โนเบิลฯปิดการขาย “โนเบิล อราวน์ อารีย์”  (Noble Around Ari ) โครงการคอนโดมิเนียมกลางเมืองแห่งใหม่ล่าสุด  โดดเด่นด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งใจกลาง “ย่านอารีย์”  มีกระแสตอบรับจากลูกค้าและนักลงทุนอย่างดีเยี่ยมนับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ  จนประสบความสำเร็จในการปิดการขายพรีเซลได้กว่า 80% ภายในเวลาเพียง

Read More »

“โครงการ โนเบิล อราวน์ อารีย์ สร้างยอดขายกว่า 80% วันพรีเซล “

กระแสตอบรับ โนเบิล อราวน์ อารีย์ คึกคัก กวาดยอดขายวันพรีเซลมากกว่า 80% ภายใน 2 ชั่วโมง โนเบิลฯปิดการขาย “โนเบิล อราวน์ อารีย์”  (Noble Around Ari ) โครงการคอนโดมิเนียมกลางเมืองแห่งใหม่ล่าสุด  โดดเด่นด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งใจกลาง “ย่านอารีย์”  มีกระแสตอบรับจากลูกค้าและนักลงทุนอย่างดีเยี่ยมนับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ  จนประสบความสำเร็จในการปิดการขายพรีเซลได้กว่า 80% ภายในเวลาเพียง

Read More »

Most Popular: