fbpx

LPN ACADEMY เฟ้นหาเด็กมหา’ลัยเรียนดี มอบทุนคอนโดลุมพินี อยู่ฟรี 4 ปี

LPN ACADEMY เฟ้นหาเด็กมหา’ลัยเรียนดี  มอบทุนคอนโดลุมพินี อยู่ฟรี 4 ปี LPN ACADEMY-ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมค้นหาคนดี คนเก่ง มอบทุนการศึกษารูปแบบใหม่ LPN SCHOLARSHIP เป็นทุนที่พักอาศัยในคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (อาคาร C2) นำร่องเป็นโครงการแรก ให้อยู่ฟรี 4 ปี 100 ทุน 50 ยูนิต เชื่อมโยงกับ LUMPINI LIVING+ หนึ่งในกลยุทธ์ด้านรายได้ใหม่จากการปล่อยเช่าห้องชุด โดยนำห้องชุดส่วนหนึ่งมาออกแบบสไตล์รูมเมทให้เหมาะกับไลฟสไตล์นักศึกษา นับเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และหนุนนำการศึกษาเยาวชนไทย

Read More »

LPN ACADEMY เฟ้นหาเด็กมหา’ลัยเรียนดี มอบทุนคอนโดลุมพินี อยู่ฟรี 4 ปี

LPN ACADEMY เฟ้นหาเด็กมหา’ลัยเรียนดี  มอบทุนคอนโดลุมพินี อยู่ฟรี 4 ปี LPN ACADEMY-ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมค้นหาคนดี คนเก่ง มอบทุนการศึกษารูปแบบใหม่ LPN SCHOLARSHIP เป็นทุนที่พักอาศัยในคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (อาคาร C2) นำร่องเป็นโครงการแรก ให้อยู่ฟรี 4 ปี 100 ทุน 50 ยูนิต เชื่อมโยงกับ LUMPINI LIVING+ หนึ่งในกลยุทธ์ด้านรายได้ใหม่จากการปล่อยเช่าห้องชุด โดยนำห้องชุดส่วนหนึ่งมาออกแบบสไตล์รูมเมทให้เหมาะกับไลฟสไตล์นักศึกษา นับเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และหนุนนำการศึกษาเยาวชนไทย

Read More »

Most Popular: